Kategorie

Ploché střechy, 2. díl: Závady a jejich příčiny

K nejčastějším vadám plochých střech patří porušení hydroizolační vrstvy, tedy zatékání. Příčiny jsou různé. Už samotný projekt může být kořenem pozdějších problémů a havarijního stavu. Dojde k tomu například v situaci, kdy projektant unesený architektonickým záměrem zvolí nevhodná technická řešení anebo rizikové technologie.
K rizikovým technologiím patří například užití modifikovaných asfaltových pásů s rizikovými komponenty, které nejsou dostatečně kvalitní, fóliové izolace s velkým podílem těkavých změkčovadel nebo akrylátové (na neidentifikovatelné materiálové bázi) stříkané polyuretany.

Pozor na detaily

Častou příčinou zatékání ploché střechy jsou také nekvalitně provedené detaily střešního pláště. Jde hlavně o kombinaci materiálů s rozdílnými roztaživými vlastnostmi - například titanzinkových klempířských prvků a asfaltových  povrchů. Materiály se odtrhávají a hydroizolace je porušena.
S Raiffeisen stavební spořitelnou si již dnes můžete splnit své sny. Využijte nabídku výhodných úvěrů a stavebního spoření. Spolehněte se na perfektní servis, vstřícný přístup a v některých parametrech dokonce výjimečné podmínky! Přesvědčte se zde

Roli hraje i chemie

Chybou může být také volba materiálů neslučitelných z chemického hlediska. Materiály na ploché střeše na sebe vzájemně působí v dlouhých časových úsecích a jejich chemická interakce může ve výsledku znamenat poškození střechy. Tak například, při dlouhodobém kontaktu oceli a mědi dochází k elektrogalvanickým jevům, které způsobují zrychlenou korozi. Jiným případem chybné volby materiálu je kontakt měkčených plastů s asfalty, dehty nebo pěnovým polystyrenem. Měkčené plasty v tomto případě ztrácejí ohebnost a smršťují se, to pak vede k popraskání povrchové vrstvy střechy.

Pozor na tepelné mosty

Závažné poruchy plochých střech se také často ukrývají v tepelných izolacích. Jejich špatné provedení nebo závady totiž nepůsobí jen únik tepla ze stavby, ale mohou být příčinou poruch celé konstrukce. Nedostatečná izolace je totiž příčinou „tepelných mostů“ - míst s rozdílnou teplotou, kde dochází ke srážení vodních par, které pak působí další poškození domu. Ty se projevují vlhnutím zdiva v interiérech, nebo se sražená pára hromadí uvnitř střešního pláště a poškozuje ho. Kromě nekvalitně provedené tepelné izolace mohou tepelné mosty vznikat při neodborných opravách povrchu střechy, kdy se lepí jedna vrstva přes druhou.

Klimatické vlivy

Stavebníka také může nepříjemně překvapit příroda. Některé klimatické vlivy je potřeba vzít v úvahu již ve fázi projektování. Tak například: Větší obsah ozónu a větší intenzita ultrafialového záření vyskytující se ve vysokohorském prostředí znamená pro povrch střechy také mnohem větší zátěž. Projektant by proto měl u výrobce ověřit zvýšenou odolnost materiálu i proti těmto vlivům.

Pozor: přílišné šetření se může prodražit!

Všechny závady, jež se na ploché střeše mohou projevit, mohou mít jednu základní příčinu - a tou je přílišné šetření. Pokud se v jeho rámci volí nejlevnější komponenty, materiály neřkuli firmy, musí být investorovi jasné, že je to na úkor životnosti i funkčnosti střechy. Náklady spojené s opravami nebo s energetickými ztrátami pak mohou stavbu podstatně prodražit.
ab
ab
ab
ab
ab