Kategorie

Palírna ve Vizovicích R. Jelínek má tradici více než čtyřista let

Výroba destilátů má na Vizovicku mimořádně dlouhou tradici, jejíž počátky se datují do 2. poloviny 16. století. Tento obor doprovázel ještě o něco starší pivovarnictví. Prvotním předmětem pálení byly právě zbytky a odpady pivovarů.

Stručná historie palírenské výroby ve Vizovicích

Výroba pálenek má ve Vizovicích tradici dlouhou již více než čtyři sta let. První písemná zmínka o existenci palírny  se nachází v urbáři vizovického panství z roku 1585. Palírna tehdy patřila vizovické vrchnosti a stála na náměstí.  V neklidných dobách 17. a 18. století byla východní Morava terčem nepřátelských nájezdů. Za těchto neklidných časů byla také  palírna poničena. Hrabě Prokop Gervas Gallen se však postaral o obnovu palírny.  Nechal palírnu před rokem 1725 postavit zcela znova a nechal ji vybavit  měděnými kotly. A co se v nich pálilo?
V počátcích se pálenka vyráběla z pivních odpadků, později také z obilí obilí, ze kterého se vyráběla žitná. Slivovice se objevila v sortimentu palírny až v 18. století, zatím ale pouze jako doplňkové zboží. Až počátkem 19. století začala nabývat na významu, to proto, že byla zavedena státní podpora na rozšiřování švestkových sadů. Příčinou úspěchu má za následek také to, že právě na vizovicku se náramně daří, díky klimatickým podmínkám, ovocným stromům. Jsou to zejména švestky neboli trnky. Velké množství ovoce, které stromy rodily, bylo pro zdejší obyvatele důležitým zdrojem příjmů. Švestky se sušily, zpracovávaly na povidla, a také se z nich pálila slivovice. Velké množství ovoce se z vizovicka odváželo také do zahraničí.

Vizovice rájem ovocných stromů

Význam palíren brzy začal překračovat hranice města a regionu, aby v období před 2. světovou válkou dosáhl i světového renomé. I přes pozitivní vývoj se palírenství muselo potýkat s některými problémy, např. mráz nebo šarka.
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

A jak probíhá samotná výroba slivovice?

Pálenice Holstein -  je moderní destilační zařízení, které bylo uvedeno do provozu v roce 2002 .

Základem výroby ovocných destilátů je čerstvé ovoce. To se hrubě pomele, aby došlo k narušení jeho celistvosti a přečerpá se do kvasných tanků. V kvasných tancích začíná proces kvašení neboli postupné proměny cukru v alkohol. Při určitém stupni prokvašení, se kvas čerpá do destilačních kotlů, zahřívá se a alkoholové páry se po ochlazení mění na destilát. Firma R.Jelínek provádí oproti klasickým pálenicím trojnásobnou oddělenou destilaci, čímž dosahuje vyšší čistoty, a tím i kvality výsledných destilátů. Ze 100 kg švestek se vyrobí přibližně 10 litrů 50% slivovice.

Stáčírna

Společnost R.Jelínek disponuje plnícími linkami, jejichž srdcem jsou plnící a uzavírací automaty od italské firmy Corniani. Plně automatická linka, s větší kapacitou slouží k plnění výrobků. Obsluha tuto linku pouze kontroluje, ale neprovádí žádné manuální operace. Veškeré činnosti od přísunu prázdných láhví až po zabalení plných láhví do kartonů a umístění kartonů na palety provádějí stroje. Druhá výrobní linka slouží k výrobě druhů s náročnějším balením, např. hranaté láhve nebo karafy, popř. s určitým podílem ruční práce - ruční etiketování a opatřování kosher výrobků pečetí a přívěskem s Davidovou hvězdou nebo výroba ročníkových slivovic, které se etiketují ručně, pečetí a opatřují přívěskem s letopočtem ročníku.

Skladové haly

Ve skladech se udržuje cca 3 měsíční zásoba hotových produktů.

Egalizace

V obřích kádích o objemu 650 hl, probíhá skladování a zejména zrání destilátů. Zráním se chut‘ vyrovnává, tzv. zakulacuje. Probíhají zde další různé procesy, např. filtrace. Tento provoz zajišťuje, aby destiláty měly správnou stupňovitost neboli obsah alkoholu. Skleněným potrubím se hotové destiláty čerpají do stáčírny, kde probíhá jejich plnění do láhví. V sousedním provozu, tzv. maceraci, probíhá výroba bylinného likéru. Likér se vyrábí macerací 12 druhů bylin v lihovém roztoku. A pokud byste měli zájem jakýkoliv produkt fa R. Jelínek ochutnat, neváhejte a pálenici ve Vizovicích navštivte. Kupříkladu v letních měsících, kdy se v areálu pálenice pořádá tradiční Vizovické trnkobraní.
Foto, info : Fa R.Jelínek, www.rjelinek.cz
              Archiv palírny  Fa R. Jelinek a.s.
ab
ab
ab
ab
ab