Kategorie

Oplocení Betafence: Nepovolaným vstup zakázán

V moderním světě nás pořád pronásleduje potřeba vytvoření prostředí bezpečí a jistoty. Stavíme domy, chaty a jako neodmyslitelnou součást k nim vybíráme ideální ploty, abychom dali světu najevo, že tento pozemek patří nám. Samostatnou kapitolou jsou ovšem průmyslové objekty a veřejné zařízení.
 

Zatímco při soukromých stavbách zohledňujeme více estetické než finanční požadavky, průmyslové objekty a veřejné zařízení podléhají podmínkám více specifickým. Při výběru oplocení se zde zohledňuje především účel. Vývojem řešení systémů oplocení z různých oblastí se zabývá i společnost Betafence. Ve svém portfoliu nenabízí pouze nejširší škálu plotů pro obytné a zemědělské komplexy nebo ploty zahradní architektury a oplocení ve volném terénu, ale i takové, které jsou určeny zejména pro průmyslové objekty, veřejné zařízení a oblasti veřejné infrastruktury. Ty se dělí dále podle účelnosti na čtyři kategorie oplocení, které vyplývají z potřeby míry ochrany nebo zabránění vstupu nepovolaným na pozemek.

Odrazovací

Ploty v této kategorii mají velmi jasné poslání. Zabraňují tomu, aby plotem vytýčené hranice překročil náhodný pachatel. Tyto ploty tvoří fyzickou překážku, která dává jasně najevo, že vstup je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby. V praxi se jako účinné v této kategorii osvědčily systémy oplocení Nylofor, které disponují pevností a dlouhou životností. Jedná se o plně vyvinutý systém s panely vyrobenými z těžkých svařovaných sítí s okem obdélníkového tvaru, sloupky a branami. Co se výběru týče, k dispozici jsou různé výšky panelů, průměry drátů, ok sítí nebo prolisů, v závislosti na účelnosti. Jejich využití se vztahuje zejména na profesionální oplocení parků, sportovišť, zahrad, podniků, parkovišť, škol, výrobních hal, továren či letišť.

 

Zdržující

Zdržování je definováno jako období, během kterého plot odolává neoprávněnému pokusu o vstup do areálu. Požadovaná doba prodlení je ve vysoké míře závislá na době bezpečnostní odezvy, tedy času potřebnému na reakci bezpečnostní služby nebo policie. V případě zdržování výbornými referencemi oplývá sortiment výrobků Securifor. Tento úplný systém obsahuje těžké a vysoce bezpečnostní panely a dva druhy sloupků. Dají se jen velmi těžko zničit, nebo prolézat, protože mají malé oka a dráty s velkým průměrem. Zároveň však umožňují skvělou viditelnost, což je dobrým předpokladem pro kamerový sledovací systém. Systémy Securifor se využívají zejména na místech, kde je nutná maximální bezpečnost. Chrání sklady, distribuční centra, elektrárny, laboratoře, finanční instituce, nemocnice, vojenské objekty, nebo věznice.

Určené pro detekci, kontrolu přístupu a zastrašení

Systémy pro detekci, kontrolu přístupu a odstrašování jsou součástí aktivní bezpečnosti. Detekční systémy musí rozpoznat jakoukoliv formu nežádoucího proniknutí oplocením v rozmezí doby zdržování. Dodatečné elektronické zařízení, jako například zvukový alarm, bezpečnostní osvětlení a kamerový systém, mají také odstrašující účinek. Vizuální kontrola je účinnou metodou kontroly přístupu za podmínky, že požadované oplocení nebrání rozhledu vytvářením slepých míst. Kontrola přístupu a detekce jsou klíčovými prvky v bezpečnostním konceptu společnosti Betafence. Nejenže povolují nebo naopak nepovolují přístup osobám a vozidlům do objektů, umožňují rovněž detekci, identifikaci a zadržení nežádoucích osob. V každém okamžiku umožňují majitelům objektu rozpoznat, kdo nebo co se nachází uvnitř jejich nemovitosti. Z hlediska kontroly přístupu se využívají vlastnosti posuvných vrat Robusta a zajištění pomocí kamery, DVR nahrávacího systému, řídícího střediska nebo softwaru pro řízení poplachového systému. Odstrašování a detekci pokrývají vlastnosti systémů oplocení, jakými jsou například Nylofor 2D a 3D. Používají se zejména při ochraně a zabezpečení objektů, kde je rozhodující průmyslová ochrana a bezpečnost.

Vymezovací

Vymezovací ploty se vyznačují stanovenou hranicí, která dává veřejnosti najevo, pokud je území vymezené. Jelikož jde o přenosné panely, ploty z této skupiny se nepoužívají na ochranu vysoce ohrožených objektů. Vhodné jsou při zabezpečení různých veřejných akcí, přičemž při výběru se přihlíží zejména na typ akce. Trh v současnosti nabízí množství zajímavých designových provedení a funkčních inovací přenosných panelů. Betafence uvedl novinku v tomto segmentu pod názvem Tempofor. Tento systém oplocení lze jednoduše na místě instalovat a stejně rychle i složit nebo přemístit. Osvědčil se při sportovních závodech a cyklistických okružních jízdách, pro které společnost vyvinula specifický design Tempofor C2 Secure.

Info, foto: www.ploty-betafence.cz
ab
ab
ab
ab
ab