Kategorie

Olovění Dušani na Kampě

V pátek 17. března 2006 slovy organizátorů – Studentského spolku posluchačů architektury – již potřinácté vyvrcholila honička za Olověným Dušanem.
Výsledky soutěže nominovaných semestrálních prací studentů Fakulty architektury ČVUT (http://www.fa.cvut.cz/) za zimní semestr 2005 je možné shlédnout v Sovových mlýnech (http://www.museumkampa.cz/) do 23. dubna 2006.

Holešovice- budoucí centrum velkoměsta od Ireny Machanderové

Olověný Dušan..? Co je to?

Soutěž „Olověný Dušan“ je zajímavá především tím, že předkládané studentské projekty nejsou hodnoceny pedagogy ani samotnými studenty, ale porotou složenou z odborníků, kteří na škole přímo nepůsobí. Ačkoliv jsou všichni porotci „zvenčí“, mají k fakultě nějakým způsobem velmi blízko, byli schopni podrobit školu i studentské práce kritice. V letošním roce rozhodovali architekti Miroslav Šik (český rodák, ve Švýcarsku působící architekt a profesor na ETH Zurich, Zdeněk Jiran (spolu s Michalem Kohoutem vede v Praze vlastní ateliér Jiran Kohout architekti), dále Kamila Venclíková, Michal Kuzemenský a Juraj Matula (všichni tři absolvovali na FA ČVUT v devadesátých letech a nyní ve věnují vlastním architektonickým praxím).

Česká bouda na Sněžce od Vojtěcha Kaase

Česká bouda

Porota vybírala ze stovek studentských prací a byla to práce jistě nelehká. Po podrobném prozkoumání nominovala pět nejlepších projektů a dva ateliéry. Do zmíněné finálové pětky se dostaly tyto návrhy: Česká bouda na Sněžce Vojtěcha Kaase. Porota ocenila především rafinovanost vnitřního členění a fakt, že geometrie v půdoryse odpovídá geometrii v řezu. Konstatovala, že na studentskou práci jde o nadprůměrné propracování.

Nové centrum Prahy etc.

Holešovice- budoucí centrum velkoměsta Ireny Machanderové. Porota kladně komentovala vhodné skloubení blokové zástavby s novým principem a celková navázání na existující čtvrť a udržení okolní hustoty a logiku dopravního napojení. Lázně dětský ostrov od Laiy Ibáňez Alabadí, které byly vybrány za reálné nové využití Dětského ostrova v centru Prahy a zachování kontextu a analogie místa a vysoce hodnotila „corbusiánské“ skicy vnitřku. Putovní výstava po řece Pavla Nosála si vysloužila nominaci za logickou specifikaci výstavních prostorů s akcentem na orámovaný urbánní prostor či panorama. Projekt byl posuzován jako jemně doladěný. Letiště v západních Tatrách Aleše Reiského. Podle poroty se podařilo převést základní myšlenku typologie volumetrie do různých funkcí. Ocenila jasnost, čitelnost a poetičnost projektu.

Holešovice- budoucí centrum velkoměsta od Ireny Machanderové

Těžká volba

Porota projevila určité zklamání nad úrovní některých školních ateliérů. Nominovala naopak ateliéry Hájek - Šépka zpracovávající zadání České boudy na Sněžce a ateliér Koucký - Lisecová s projektem Urbanismus meta-city. U obou ocenila zejména důraz na  týmovou práci a jednotné téma. Při slavnostním vyhlašování se dramaticky utkali Vojtěch Kaas a favorizovaná Irena Machanderová. Právě ona si nakonec odnesla letošního Olověného Dušana. Kompletní obrazovou dokumentaci všech nominovaných děl a hodnocení i profily porotců lze nalézt na webu Olověného Dušana http://www.olovenydusan.cz.  
Místo a čas konání výstavy: 17.března – 23.dubna, U Sovových mlýnů 2, Malá Strana, Praha 1
ab
ab
ab
ab
ab