Kategorie

Okna v historickém sledu

Okna ovlivňují zásadním způsobem architektonický ráz celé stavby. Zevnitř jsou okna naopak pro člověka prostředkem, který mu zprostředkovává kontakt s okolním prostředím. Okna dokáží zásadním způsobem ovlivnit působení vnitřního prostoru na lidskou psychiku a celkovou úroveň bydlení.
Okna se vlivem působení architektonických směrů vyvíjela a měnila až do dnešní podoby. I dnes se často rádi necháme inspirovat starými dobrými časy...

Románský sloh

Klasickými představiteli staveb v románském slohu jsou sakrální (posvátné, bohoslužebné) stavby s půlkruhovými okny.

Gotický sloh

Typickým znakem pro gotická okna  jsou vysoké, štíhlé tvary, které jsou zakončeny lomeným obloukem. Takto velký otevřený prostor je povětšinou zasklen. Zasklení gotického okna spočívá v zakotvení skleněné mozaiky do olověných lišt členěných do menších mřížek. U sakrálních staveb známe jako  barevné vitráže.

Renesance

Okna charakteristická pro renesanční styl byla čtvercová a obdélníková, dostatečně velká, aby dokázala prosvětlit interiér slunečním světlem. Typické pro renesanční okno je šambrána (orámování oken či dveří) a nadokenní i podokenní římsa. Na zámcích byla renesanční okna většinou sdružená do dvojic.

Baroko

Rozevláté, baculaté křivky se nevyhnuly ani oknům. Barokní okna poznáme podle často až přehnané zdobnosti. Nad okny najdeme ozdobné římsy a oblouky. V interiérech se můžeme setkat s falešnými okny. Tam, kde na jedné straně jsou okna pravá, na opačné straně se objevují imitace oken v podobě tabulkových zrcadel.

Rokoko

Rokoko se stalo pomyslným vrcholem dekorativnosti, a to se projevilo také v tvarosloví oken, která jsou v rokoku okrouhlých tvarů, mnohdy plasticky dekorována. Následující styly začaly opět čerpat z minulosti.

Klasicismus

Stavby i samotná okna jsou více strohá s převahou geometrických tvarů.

Empír

Styl používající ještě jednodušší prvky než klasicismus je empír. Nechává se inspirovat renesancí. Jednoduchá okna se v této době mění na dvojitá. Krytá bývají venkovními žaluziemi.

Secese

Secese byla typická svojí ornamentálností, plošností, využitím barev a návratem k dekorativnímu umění.

Konstruktivismus

Mezi světovými válkami se u nás dařilo strohému konstruktivismu. Jednalo se o pragmatický sloh, který potlačoval veškerou dekorativnost.

Postmodernismus

Postmodernismus přichází po skončení války. Lidé svoji radost ze znovu nabytého míru dávají najevo ve všech oblastech, včetně architektury. Dovoleno je vše, co je nové, originální a moderní.
ab
ab
ab
ab
ab