Kategorie

Okna nová, nebo opravená?

Okno má v architektuře každé stavby estetický i praktický význam. Pamatujte na to, až budete vybírat správná okna pro váš byt nebo dům.

Okno dříve a dnes

Okna byla v prvopočátcích lidských staveb pouze malými čtvercovými otvory, a to především z důvodů konstrukčních. Se zdokonalováním stavebních technik a postupů se z nich vyvinula okna různých rozměrů, tvarů, konstrukcí, lišila se podle architektonických stylů daných typem stavby i lokalitou. Okna významnou měrou ovlivňují celkovou kvalitu stavby. Dnes je situace poněkud jiná a volba typu konkrétních oken závisí především na investorovi samotném, případně autorovi návrhu stavby. Ani dnes neexistuje striktní předpis, kam která okna použít jak s ohledem na tvar, tak i z hlediska materiálu – výjimkou jsou pouze historicky, architektonicky či jinak cenné objekty. Bývalé Československo bylo sklářskou velmocí, umění vyrobit ohýbané sklo neovládal zdaleka každý. I při určité volnosti výběru je ale vhodné dodržovat některé zásady. Například dobře zvolený tvar a materiál okna může stavbu ozvláštnit a pozvednout, v opačném případě ale i úplně pokazit. Současné výrobní technologie nabízejí okna jakýchkoli tvarů včetně oválných a kulatých, volit můžeme velkoplošné prosklené stěny nebo plochy z ohýbaného skla. Samozřejmě, čím složitější tvar okna a větší prosklená plocha, tím vyšší je celková cena. Zároveň platí, že určité tvary lze vyrobit pouze z některých materiálů.

Funkce a kvalita okna

Okna jsou v domě především zdrojem denního světla. Minimální plocha okna v místnosti je dána stavebními předpisy, podle nichž by měla tvořit alespoň desetinu, u střešních oken pak osminu podlahové plochy.  Okna bývají obvykle na východní, západní a jižní fasádě, na severní straně jsou pouze v případě, že není možné jiné řešení nebo pokud chceme v místnosti stabilní přirozené osvětlení po celý den. Ovšem z hlediska tepelně-izolačních vlastností domu bychom je na tuto stranu měli umisťovat opravdu jen ve výjimečných případech. Dostatek denního světla v podkroví mohou zajistit vikýře. V obytných podkrovích jsou často využívána také střešní okna, zde je však třeba mít na paměti, že částečně snižují životnost střechy. Stojí tedy za zvážení, zda nezvolit okna zasazená například do vikýřů. Okna jako celek, tedy rám i výplň, musí také splňovat tepelně a zvukově izolační požadavky a bezpečnostní podmínky proti cizímu vniknutí.

Okna vyměnit, nebo opravit?

Volba typu či materiálu okna může být také aktuální při výměně stávajících oken či při celkové rekonstrukci objektu. Ne vždy platí rovnice nová okna = kvalitnější okna. Opravená špaletová okna patří k chloubám domu Typickým příkladem jsou okna kastlová, neboli špaletová, která kvalitou odpovídají stále i současným požadavkům, a jestliže nejsou výrazně poškozena, stojí za případnou opravu a následnou údržbu. Pokud se přece jen rozhodnete pro výměnu, měli byste postupovat tak, abyste výrazně nenarušili původní ráz stavby a světelné podmínky v interiéru. Foto: autorka
ab
ab
ab
ab
ab