Kategorie

Od 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona o dani z nemovitosti

Od ledna 2009 se majitelům nemovitostí daně zvýší. Poslanecká sněmovna podpořila vládní návrh, který ruší osvobození od daně z nemovitosti u novostaveb a staveb. Osvobození od daně je taktéž zrušeno u staveb zateplených na základě stavebního povolení. Výjimku mají pouze zemědělské půdy.

Cílem novely daně z nemovitosti

Ještě v minulém roce byla daň z nemovitosti v České republice vcelku velice příznivá. V roce 2009 je tomu však již jinak. Prezident republiky Václav Klaus podepsal v prosinci minulého roku vládní novelu, již předložilo ministerstvo financí v čele s ministrem Miroslavem Kalouskem. Ministr financí Miroslav Kalousek prohlásil, že dosavadní zákon je nerovnoprávným stavem mezi obyvateli starých a nových domů. Cílem novely zákona je zvýšit vliv obcí na podnikatelské aktivity na svém území. Obce tak mají možnost získat více finančních prostředků pro rozvoj na svém území.

Co je to vlastně daň z nemovitosti 

Daň z nemovitosti patří do skupiny tzv. majetkových daní. Dělí se na daň z pozemku a daň ze staveb. Dani z pozemků podléhají pozemky, které jsou k začátku zdaňovacího období evidovány v katastru nemovitostí podle druhů bez ohledu na jejich skutečné využívání. Výjimkou je pouze stavební pozemek, který se vymezuje odlišně. Předmětem jsou rovněž byty a nebytové prostory včetně podílů na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí.

Novinka – daň se zvýší

Obce získaly pravomoc ve zvyšovaní daně. Mohou uplatnit tzv. místní koeficient závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce. Tímto místním koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků dvakrát až pětkrát.

Zemědělci se obávat nemusí

Zákon o dani z nemovitosti totiž od zvýšení daně osvobozuje zemědělskou půdu. To znamená, že vinice, chmelnice, orná půda, zahrady, ovocné sady a trvale travnaté plochy jsou ve zdaňovacím období 2009 osvobozeny.

Kolik vlastně budeme platit, rozhodne místní koeficient

O použití koeficientu rozhoduje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou dle vlastního uvážení. Tato vyhláška platí, dokud zastupitelstvo nerozhodne jinak. Zastupitelstvo obce může rozhodnout o snížení, zvýšení koeficientu či o nevyužití místního koeficientu. Stanoví však pro danou obec jeden koeficient v rozpětí 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníků. Jak to ale často bývá, většina obcí místní koeficient navýšila. Obec může krom místního koeficientu použít taktéž jiný koeficient, který základní sazbu buďto navýší nebo sníží.

Výpočet je jednoduchý

Výpočet je jednoduchý. Vynásobte částku, kterou doposud platíte místním koeficientem, jenž je stanoven ve Vaší obci.
Místní koeficient 3 je stanoven např. v Hradci Králové, v Havířově či v Ústí nad Labem.
Místní koeficient 2 je stanoven ve městech Pardubice, Jihlava, Liberec, Karlovy Vary.
Praha, Brno či Ostrava, tato města zatím místní koeficient nevyužila k navýšení. Nejvíce bylo využito v obcích místního koeficientu 2.

Kdy se platí daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se obvykle platí do konce května aktuálního kalendářního roku. Příslušný finanční úřad by Vám měl zaslat složenku k zaplacení daně z nemovitosti.
ab
ab
ab
ab
ab