Kategorie

Obce dostanou méně prostředků na sociální byty

Města a obce dostanou letos na budování bytů pro občany s nízkými příjmy 800 milionů korun, tedy o 600 milionů méně než v loňském roce. Na setkání se starosty tachovského okresu to uvedl ředitel Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Jan Wagner. SFRB proto vzhledem k loňskému pětinovému převisu poptávky nad nabídkou předpokládá nárůst procenta neuspokojených žadatelů.
"Snižování prostředků rozhodně není trendem, ale letos to bylo dáno okamžitou situací při sestavování rozpočtu," řekl Wagner, podle něhož se tato suma letos určitě nenavýší. Nová vláda se podle něj bude muset zabývat otázkou peněz pro financování bytových podpor, protože fond zatím nemá zajištěné zdroje na příští rok a další léta. V současné době nelze říci, které tituly bude vláda považovat za důležité.

Podpora státu na sociální byty bude letos nižší

Dotace

Dosavadní žádosti byly většinou od menších obcí, a to na rekonstrukce objektů, výrazně méně na novostavby, jež mohou místo 550 000 Kč na bytovou jednotku získat o 80 000 korun vyšší dotaci. Formu dotací pro příjmově slabší občany zavedl stát od roku 2003. Takto postavený byt nesmí obec nikdy prodat. Tento předpis obcím značně vadí a Wagner uznal, že by se to "mělo zvážit". Před rokem 2003 dostávaly obce od ministerstva pro místní rozvoj 320 000 korun na bytovou jednotku, kterou si musely nechat v majetku 20 let a pak přešla na nájemníky. Tato forma ale nebyla podle Wagnera určena pro lidi, kteří na žádné bydlení nemají, protože na předplacené nájemné a členské podíly měli převážně ti bohatší. Navíc některé dřívější obecní projekty byly zbytečně drahé.

Kdo může žádat o byty pro nízkopříjmové kategorie

Byty pro nízkopříjmové kategorie mohou získat ti zájemci, jejichž mzda nepřekročí u jednotlivce 0,8 násobku průměrné měsíční mzdy v Česku za minulý rok, což je maximální čistý příjem zhruba 15 000 korun. Pokud jde o dvou- a vícečlennou rodinu, je hranice 27 000 Kč, tedy 1,5násobek průměrné mzdy na domácnost. Za rok 2006 překročí průměrná hrubá mzda v ČR 20 000 korun, a hranice nařízené vládou tak dosáhne více lidí. "Problém se splněním těchto parametrů ale nebyl, dvě třetiny lidí jsou pod průměrem," dodal Wagner.Podle Wagnera by se měly některé nástroje podpory bydlení modernizovat. "Peněz by bylo třeba vždycky víc, ale my musíme s nižším objemem státních prostředků dosáhnout vyššího efektu," uvedl Wagner.
ab
ab
ab
ab
ab