Kategorie

O vysoké pece, respektive Dolní oblast Vítkovic je neustále obrovský zájem z řad veřejnosti. 1 díl

Historický technický skvost Ostravy - vysoké pece tzv. Dolní oblast Vítkovice je lákadlem nejen pro Ostravany, ale také pro cizince, kteří tuto pamětihodnost jezdí do Ostravy navštěvovat.V 1. díle jsme se zaměřili na budoucnost tzv. Dolní oblasti Vítkovic - Nové Vítkovice...
Není se čemu divit, že se vysoké pece staly součástí prestižního seznamu evropských pamětihodností, architektonicky a historicky ceněných památek. Kde na světě na sebe navazoval technologický tok těžby uhlí, zpracování černého uhlí na koks a výroba surového železa, v tak těsné blízkosti, jako právě ve Vítkovicích? Také proto jsou vítkovické vysoké pece součástí "Evropského dědictví". Vysoce ceněny jsou zejména vysoké pece, vodojem VI. energetická ústředna.
Dolní oblast Vítkovic - pohled na 4. a 6. vysokou pec
Redakce Světa bydlení se vydala na exurzi do Dolní oblasti Vítkovic zjistit, jak se národní kulturní památka spravuje, a jak to vypadá se zapsáním do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO....

Na co se lidé okolo tzv. Dolní oblasti Vítkovic nejčastěji ptají?

Nejčastější otázkou návštěvníků dolní oblasti Vítkovic je: "Kdy bude Dolní oblast Vítkovic zapsána na seznam UNESCO?" O tomto návrhu, zapsat Dolní oblast Vítkovic na seznam UNESCO, se v Ostravě  diskutovalo mnohokrát a neustále se diskutuje, protože UNESCO je především marketingová známka, která přináší majiteli mnohá úskalí a klade si na něj nároky, které ve spolupráci s městem a krajem nelze splnit. Ze stran památkářů jsou vyvíjeny aktivity Dolní oblast Vítkovic na seznam UNESCO zapsat. Ale hrozí zde fiasko při nezajištění financování. Poškozeno by nebylo jen dobré jméno Ministerstva kultury a Národního památkového ústavu, ale také dobré jméno a síla značky VÍTKOVICE s dopadem do oblasti jeho průmyslového podnikání. Všechny projekty zamýšlené na území Dolní oblasti jsou připravovány s podílovým anebo úplným financováním VÍTKOVICE, a.s. Proto je zápis na seznam "Evropské kulturní dědictví" pro samotné Vítkovice cennější, než zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Evropské dědictví se více zaměřuje na okolnosti a osobnosti, jež jsou spojeny s historickými místy. Takto se také  vyslovil Jan Světlík - generální ředitel společnosti Vítkovice.
Dolní oblast Vítkovic - výfučny vysoké pece č.1

Dárek k 180 narozeninám Vítkovických železáren

Pro  Vítkovice je oznámení a zařazení vysokých pecí a navazujících památkové chráněných objektů na seznam Evropského kulturního dědictví dárkem ke 180 letům existence. Vítkovice Holding dlouhodobě usiluje o oživení Dolní oblasti, která čeká na revitalizaci. Je připraven rozsáhlý developerský projekt NOVÉ VÍTKOVICE, který počítá s plochou o 253 hektarech. Je zde zájem vytvořit novodobý fenomén Ostravy a přivést tak do moravskoslezské metropole okolo 60 miliard investic.
Tento projekt předpokládá revitalizace památek, zástavbu průmyslových ploch, opravy, rekonstrukce, a také výstavbu nových obytných bloků a zón pro volný čas, počítá se také s golfovým hřištěm. Jako první na řadu přišla oprava empírového Rotschildova zámečku z roku 1848 na Výstavní ulici, který je poblíž vysokých pecí. Tento zrekonstruovaný zámeček, který se nyní pyšní  nejen novou fasádou,  prozářil křižovatku na ulici Výstavní a Ruské. Vlasníkem tohoto zámečku je společnost Vítkovice Machinery Group, která se také zasloužila o jeho rokunstrukciZámeček bude sloužit jako sídlo ředitele podniku a reprezentativní prostor pro jednání s partnery. Jistě není v Ostravě řidiče, který by projel okolo, a této architektonické památky si nevšimnul.
Na obnovu památkově chráněných objektů v této oblasti mají Vítkovice získat více než 50 miliard korun, které by měly být využity na zpřístupnění a stabilizaci nejcennějších památek. První na řadu by měla přijít IV. energetická ústředna, kde se nacházejí dvě pístová dmychadla a energetický dispečink. Tady by mělo vzniknout místo pro vzdělávání a popularizaci technického umu.
Dolní oblast Vítkovic - pohled budovy patřící k dolu Hlubina

Nové Vítkovice mají navázat na nové budoucí centrum Ostravy Nová Karolina

Nové Vítkovice také zahrnují prostor od Nové Karoliny, budoucího druhého centra Ostravy. Pro celý prostor Dolních Vítkovic, v okruhu 1,5 km, je připraveno propojení a skloubení rozdílných urbanistických řešení a různých možností využití jednotlivých částí. Odborníci, kteří se těmito projekty zabývají, si  při přípravě projektů a koncepcí rozdělili plochu na severní, centrální  a jižní zónu. Pro každou ze zón je už připravena, s ohledem na její charakter, vlastní urbanistická koncepce.
S novým budoucím centrem Nová Karolina se počítá cca do osmi let, tak snad se jednou Nové Ostravy dočkáme.....

Ve druhém díle fotoreportáže se zaměříme na historii společnosti Vítkovice a samotnou výrobu surového železa.

Foto: Archiv redakce Světa bydlení
ab
ab
ab
ab
ab