Kategorie

Nový trend- těsnění u garážových vrat přímo v profilu sekcí

Překvapivě málo pozornosti věnovali výrobci až doposud těsnění mezi sekcemi garážových vrat. Jedná se o pohyblivou část, proto bylo obtížné tento nedostatek kvalitně a spolehlivě vyřešit. Standardní způsob utěsnění izolační páskou jistě nebyl ideální. Nyní však již existuje nové efektivní řešení.
Při výběru sekčních garážových vrat věnujte značnou pozornost jejich izolačním vlastnostem. Na trhu jsou samozřejmě i finančně úsporné varianty vrat buď bez izolace nebo pouze s polystyrénovou izolací, avšak nejprodávanějším modelem jsou už dnes vrata s polyuretanovou izolací.

Izolační vlastnosti garážových vrat mají značnou důležitost, zvláště tehdy, pokud je garáž součástí obytných prostor. Foto: Olymps Door

Nejsou vrata jako vrata

Sekční garážová vrata se skládají nejčastěji za 4 ks sekcí vysokých kolem 50 cm. Sekce jsou s oboustranným ocelovým pláštěm a mají mít standardní tloušťku 4 cm, některé firmy prodávají sekce i o tloušťce 2 cm, které mají samozřejmě významně menší izolační vlastnosti. V nabídkách tento fakt nebývá obsažen, nezapomeňte si tento údaj vždy vyžádat. Z hlediska izolačních vlastností vrat je kromě sekcí významný i způsob utěsnění vratového křídla k ostění garáže. Standardem je gumové těsnění po stranách garáže uchycené na vodících drahách a ve spodní a horní části vrat je uchycené na hliníkovém profilu na vlastních sekcích.

Moderní sekce u sekčních garážových vrat mají v horní části těsnění. Foto: Olymps Door

Těsnění= izolace, izolace= úspora

Překvapivě málo pozornosti věnovali výrobci až doposud těsnění mezi sekcemi garážových vrat. Jedná se o pohyblivou část, proto bylo obtížné tento nedostatek kvalitně a spolehlivě vyřešit. Moderní sekce u sekčních garážových vrat mají těsnění přímo umístěné v jejich horní části pomocí vytvarované drážky v oceli. Toto nové moderní řešení má velký vliv na izolační vlastnosti vrat a i jejich hladký chod a trvanlivost. Vyplatí se daným věcem věnovat pozornost a zajímat se u dodavatelů o způsob řešení těsnění mezi vratovými sekcemi. Jedná se o váš dům a rostoucí ceny energie nás nutí myslet ekonomicky.
ab
ab
ab
ab
ab