Kategorie

Nový rok přinese růst nájmů

Podle ministerstva pro místní rozvoj dojde v příštím roce k výraznému nárůstu nájemného ve větších městech. Výše nájemného by měla záhy dosáhnout své maximální možné hodnoty, jak ji stanovuje Zákon o zvyšování nájemného z bytu, který vstupuje v platnost k 1.1.2007.
V příštím roce můžeme očekávat zvýšení nájemného téměř ve třech čtvrtinách velkých měst. Vyplývá to ze studie ministerstva pro místní rozvoj. O zvýšení regulovaného nájemného již rozhodly městské části například v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Prostějově nebo Kroměříži. Trh s bydlením by se tak měl postupně adaptovat na evropské poměry. Majitelé domů však žádají ještě větší uvolnění regulace nájmů. Výše nájmu totiž podle nich ani po zvýšení nedosáhne tržní hodnoty.

Růst nájmů se dotkne všech větších měst

Krok za krokem k deregulaci

Zmíněné projevy jsou důsledkem zavádění nového Zákona o zvyšování nájemného z bytu (plné znění zákona najdete zde) do praxe. Zákon přijatý začátkem tohoto roku vstupuje v platnost k 1.1.2007. "V roce 2010 skončí platnost zákona z letošního roku, který upravuje jednostranné zvyšování nájemného. Už teď se ale musíme začít vážně zaobírat otázkou, co by mělo následovat," řekl ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič (ODS). Podle představ ministra by měly být po uplynutí zmíněné lhůty nájmy ponechané zcela bez regulace, jejich výši by měl určovat samotný trh. V současnosti se zákon týká asi 750 tisíc bytů s regulovaným nájemným, toto číslo představuje asi pětinu trvale obydlených bytů v ČR.
ab
ab
ab
ab
ab