Kategorie

Nový plán EU počítá s poklesem spotřeby energií

Evropa znovu definovala svou energetickou strategii pro nadcházející roky. Nový plán, který představila Evropská komise 19.10. v Bruselu, počítá se snižováním spotřeby energie. Do roku 2020 by se měla spotřeba energie v členských zemích snížit o 20 %. Tomu by měla napomoct celá řada opatření, kromě jiného i snižování energetické náročnosti budov a domácích spotřebičů.
Nový Akční plán pro energetickou účinnost obsahuje balíček prioritních opatření, která by měla vést ke splnění stanovených úkolů v oblasti energetiky a k redukci spotřeby energie v EU. „Evropané musí šetřit energií. Evropa zbytečně vyplýtvá nejméně 20 % celkového objemu využívané energie,“ uvedl Andris Piebalgs, člen Komise odpovědný za energii. „Energetická účinnost je pro Evropu zásadní: pokud se k činům odhodláme nyní, mohly by být do roku 2020 přímé náklady naší energetické spotřeby sníženy každoročně o více než 100 miliard EUR a zabránilo by se úniku 780 milionů tun CO2.“

V členských státech EU se vyplýtvá až 20 % celkového objemu energie

Zapojí se i domácnosti

Navrhovaná opatření zahrnují kromě jiného i snižování energetické náročnosti celé řady spotřebičů a zařízení (např. ledničky a klimatizační systémy atd.) ale i redukce energetické náročnosti budov. Právě budovy se totiž podílejí na celkové spotřebě energií až ze 40 %. V nejbližší době proto budou vypracovány minimální požadavky na výkonnost nových a renovovaných budov. Unie má také v plánu podporovat výstavbu domů s velmi nízkou spotřebou energie – tzv. pasivních domů.

Navrhovaná opatření zahrnují i zefektivnění výroby energie

Energetická politika ČR

Ke snižování energetických výdajů směřuje i energetická politika ČR. V březnu tohoto roku byl v parlamentu přijat nový zákon, který nově definuje pojem energetická náročnost. Od 1. 1. 2009, kdy zákon vstoupí v účinnost, pak bude muset být prokazatelně realizována opatření v oblasti snižování spotřeby  energie téměř u všech nových a rekonstruovaných budov. Budovy budou také muset být označeny štítkem s energetickou třídou, která bude vyjadřovat jejich energetické nároky.
ab
ab
ab
ab
ab