Kategorie

Nová definice bydlení má zabránit zdražování výstavby

Ministerstvo financí chce do konce října vypracovat novou definici bydlení, díky které by měla výstavba bytů i nadále podléhat snížené pětiprocentní dani z přidané hodnoty. Koncem roku 2007 by totiž v souladu se standardy EU měla začít platit vyšší devatenáctiprocentní daň.
Do konce roku 2007 platí výjimka udělená ČR ze strany Evropské unie, která zdaňuje stavební a montážní práce na  bytech a domech sníženou pětiprocentní sazbou. Po tomto termínu budou však již zmíněné práce zatíženy DPH ve výši 19%. Ministerstvo financí proto připravuje novou definici bydlení, která by měla problém alespoň částečně vyřešit.

Zavedením vyšší daňové sazby by se výstavba domů a bytů značně prodražila

Širší definice sociálního bydlení

Změny se budou týkat převážně vymezení tzv. sociálního bydlení, na které by se i nadále měla stahovat snížená daňová sazba. Tato definice by měla být co nejširší, obecná představa je, že by ji mohli splňovat byty do 90 a domy do 150 čtverečních metrů. Nová definice by se měla do parlamentu dostat koncem října. Všechny politické strany považují připravovanou změnu za potřebnou, s jejím přijetím by tudíž neměly být žádné problémy.
ab
ab
ab
ab
ab