Kategorie

Nízkoúročené úvěry pro mladé

Využijte mimořádně výhodné nabídky Státní fondu rozvoje bydlení, který Vám nyní může poskytnout 2 typy úvěrů na bydlení.
 

Úvěry od státního fondu rozvoje bydlení

1) Úvěr na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu až do výše 300 000 Kč, bez jakýchkoli limitů na velikost bytu či domu, s možností splácet úvěr až 20 let při úrokové sazbě pouhých    2 % p.a.

O úvěr mohou požádat: - osoby žijící v manželství, ve kterém alespoň jeden z manželů nedosáhne v roce podání žádosti o poskytnutí nízkoúročeného úvěru od SRFB věku 36 let (přitom není rozhodující, který z manželů podá žádost o úvěr), - osoby, které v roce podání žádosti nedosáhnou 36 let věku a trvale pečují nejméně o jedno nezletilé dítě (může jít i o dítě osvojené).

Podrobné informace najdete v Nařízení vlády č. 616/2004 Sb. ze dne 1. prosince 2004.

Půjčky od Státního fondu rozvoje bydlení jsou určeny lidem do 36 let

2) Úvěr na modernizaci bytu až do výše 150 000 Kč, s možností splácet úvěr až 10 let při úrokové sazbě pouhých 2 % p.a.

Nově poskytovaný úvěr (obecné info): - lze poskytnout žadateli, který žije v manželství, ve kterém je alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti nedosáhl 36 let, nebo nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let a má ve své výchově (střídavé výchově nebo pěstounské péči) alespoň jedno nezletilé dítě, - slouží na modernizaci bytu, tj. na stavební úpravy nebo udržovací práce a to i na bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele. Modernizace se může týkat i společných částí domu. Modernizovat lze také byt ve vlastnictví bytového družstva, jehož je žadatel členem a zároveň je nájemcem takového bytu. Může být také použit na připojení k veřejným sítím technického vybavení, je-li žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby

Podrobné informace najdete na www.sfrb.cz. Rádi byste nabídku využili, avšak stále vám chybí zbývající finanční prostředky na pořízení lepšího bydlení? Navštivte nebo kontaktujte naše nejbližší poradenské místo! Vyberte si z výhodné nabídky našich úvěrů, a to bez nutnosti vlastních úspor! Raiffeisen stavební spořitelna vám pomůže a poradí! Písemné žádosti o úvěr se podávají SFRB a jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly SFRB doručeny. Tyto dokumenty si můžete stáhnout zde: Žádost o úvěr pro mladé rodiny 300 tis. Kč Žádost o úvěr na modernizaci 150 tis. Kč Potvrzení o příjmu

ab
ab
ab
ab
ab