Kategorie

Nízkoenergetické domy, 3. díl: Hospodaření s teplem

Svoji peněženku i životní prostředí můžeme šetřit zejména díky úsporám za topení. Přetopené místnosti stejně nejsou pro náš organismus zdravé, přebytečné teplo pak zatěžuje nejen naše tělo, ale i náš rozpočet.
V českých domácnostech stále převažuje dlouho zažitý nešvar přetápění domácností. Ideální pokojová teplota se přitom pohybuje mezi 20 – 21°C. V místnostech určených ke spánku bychom měli udržovat teplotu ještě o 5 stupňů nižší. Podobně tomu může být i na chodbě, v kuchyni nebo na WC. Pro zdravý život člověka je mnohem příznivější nižší teplota, nežli suchý, přetopený vzduch. Věděli jste, že náklady na vytopení místnosti o 1°C vzrostou o 5 – 6 % ?!

Pokud si přivykneme na trvale nižší teplotu v našich obydlích, budeme šetřit nejen naši přírodu a vlastní zdraví, ale i svoji peněženku

Aby proudilo teplo tam, kam má

Před radiátory není vhodné stavět žádný nábytek. Nevhodné je také, aby přes ně přesahovaly záclony či závěsy. Pokud máme radiátory umístěné u obvodových zdí, je dobré mezi radiátor a zeď přiložit hliníkovou fólii. Ta zabraňuje, aby teplý vzduch odcházel přes zdi domu ven, ale naopak ho směřuje přímo do místnosti.

Zejména na podzim a v zimě nejlépe oceníme dobře tepelně vyřešený dům

Co říká zákon V březnu 2006 Poslanecká sněmovna schválila zákon o hospodaření energií, který nabyl účinnosti v červenci. Přináší s sebou zásadní změny, zejména v oblasti energetické náročnosti budov. Pro stavebníky a vlastníky tato změna v konečném důsledku znamená, že od termínu účinnosti paragrafu, tedy od 1. 1. 2009, musí být prokazatelně realizována opatření v oblasti snižování energetické náročnosti téměř u všech nových budov. To samé platí i tehdy, pokud se budou provádět zásadní změny u staveb stávajících. Povinnost prokazovat energetickou náročnost je navíc zavedena i u těch  existujících budov, u kterých se mění nájemce nebo vlastník. Paragraf nově definuje pojem energetická náročnost. Vlastník budovy (společenství vlastníků jednotek) musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů (vytápění, energie na chlazení a klimatizaci, ohřev teplé vody, umělé osvětlení..). Nový zákon chce snížit energetickou náročnost nových, ale i stávajících budov, a to nejen na jejich vytápění, ale i na jejich chlazení, přípravě teplé vody a osvětlení. Jde tedy o novou povinnost, která musí být dodržena při výstavbě nových budov nebo při větších rekonstrukcích existujících budov. Základní podmínkou jsou dobře tepelně izolované budovy bez výrazných tepelných mostů. V silně tepelně izolovaných budovách lze zahájit vytápění později a skončit naopak dříve. Nepotřebují ani letní chlazení. Mnoho lidí si neuvědomuje, že energie vynaložená na chlazení, bývá více než dvojnásobně energeticky náročná v porovnání s vytápěním.

 Přes radiátory by neměly viset záclony, neměl by tu stát ani žádný nábytek, který brání proudění tepla

Energetické označení domů

Všichni jsme si již zvykli, že při výběru elektrospotřebičů je důležitým faktorem i jejich energetická náročnost. Proto kupujeme myčky, chladničky, mrazničky, pračky nejlépe s označením A nebo A +. Málokdo však ví, že i domy mají své energetické označení. Volba energeticky úsporného domu nám přitom může pomoct ušetřit desítky tisíc korun ročně. Odborníci radí, abychom si před koupí novostavby vyžádali také její energetický štítek. Podle nového zákona se bude muset dokládat splnění podmínek energetické náročnosti průkazem energetické náročnosti budovy a grafickým vyjádřením energetické náročnosti budovy – energetickým štítkem. Oba dva dokumenty budou muset být umístěny na viditelném místě budovy.
ab
ab
ab
ab
ab