Kategorie

Nízkoenergetické domy, 1. díl: Ekologie a ekonomie

Ekonomické i ekologické důvody nás stále častěji nutí k zamyšlení, jak si poradit s nadměrnou spotřebou energií. Jsou nízkoenergetické domy řešením?
Kjótský protokol nám ukládá snížení produkcí emisí, zejména CO2, vznikajících při výrobě tepla. Nízkoenergetické domy nám v tomto ohledu mohou pomoci. V České republice tvoří spotřeba energie na vytápění všech budov přes 40% z celkové spotřeby energie. Pro názornou představu si uvedeme konkrétní příklad. Průměrný rodinný dům spotřebuje na teplo a elektrickou energii zhruba 20 000 kWh energie za rok. Při výrobě takového množství energie se do ovzduší uvolní více než 50 tun CO2. CO2 následně v atmosféře způsobuje vznik skleníkového efektu, který má vliv na globální oteplování planety a negativní klimatické změny na zeměkouli. Odborníci tvrdí, že úspory energie v budovách jsou násobně větším a reálně dostupnějším zdrojem snižování emisí CO2, než je využívání obnovitelných a netradičních zdrojů energie.

Oxid uhličitý způsobuje skleníkový efekt a tím globální oteplování planety

Provedený experiment

Fungující ekosystém planety je pro život na zemi nezbytný a neobnovitelný. Porušíme-li jeho křehkou rovnováhu, tyto škody již nebudeme moci nikdy napravit. O vážnosti situace by mohl vypovídat experiment, který byl proveden v devadesátých letech minulého století v Arizoně. Byl zde postaven obří skleník, do něhož byly vysázeny stromy, rostliny, rozmístěny vodní plochy i zvířata. V tomto umělém prostředí žilo také osm dobrovolníků. Celé toto společenství mělo žít v hermeticky uzavřeném prostředí bez jakéhokoli zásahu z vnějšího světa po dobu dvou let. Mělo se tak dokázat, že člověk si je schopen vytvořit vlastní fungující ekosystém. Pokus však musel být po krátké době přerušen. Důvodem byl nedostatek kyslíku potřebného pro život. Tento pokus jasně ukazuje, že pokud si svojí nedbalostí zničíme ekosystém, zničíme tím i sami sebe.

Součástí obří laboratoře se skleníkem v Arizoně byly i vodní plochy

Větší rekonstrukce, koupě družstevního bytu nebo dokonce domu, to vše vyřeší úvěr Horizont. Kromě možnosti dlouhodobého splácení se také dostanete na přijatelnou měsíční splátku. Více se dozvíte zde

Ekonomické důvody

Mezi hlavní cíle energetické politiky České republiky patří omezení závislosti na dovozu paliv a energie. Nízkoenergetická výstavba i rekonstrukce je navíc ekonomicky výhodným vkladem do budoucna, obzvlášť s ohledem na stále rostoucí ceny energií. Nízkoenergetický dům nám dokáže ročně ušetřit desetitisíce korun. Investice by se měla vrátit za 7 – 10 let. Odborníci odhadují, že do 10 let bude i u nás horní limit spotřeby energie na vytápění stanoven do 50 KWh/m2 za rok.

Dům by neměl pouze dobře vypadat, ale měl by svému majiteli zejména dobře sloužit

 Členění nemovitostí podle spotřeby kWh na m2 za rok

Označení domu

Spotřeba kWh na m2/rok

• Běžné domy postavené podle současných norem

100 – 120

• Energeticky úsporné domy

50 - 100

• Nízkoenergetické domy

15 – 50

• Pasivní domy *

5 – 15

• Nulové domy **

0 - 5

*Pasivní domy – jsou považovány za optimální řešení, můžeme počítat s postupnou návratností vložených investic. V pasivních domech je ve srovnání s běžnými domy snížena potřeba tepla k vytápění až o 80 %! K udržení teploty je potřeba pouze malé topné těleso, které můžeme umístit kdekoli v bytě. V některých případech lze od jeho instalace upustit úplně. Uspořené finance za výkonný kotel, topná tělesa, termostatické ventily či rozvodové potrubí tak můžeme investovat do důkladné tepelné izolace. Za významný zdroj tepla je v pasivních domech považován například i samotný člověk. Každá osoba vyzařuje 100 – 180 W, to znamená, že 15 lidí může vytopit dům pouze svojí přítomností! Na vyhřívání domu mají dokonce vliv i žárovky, elektrospotřebiče (např. televize, pračka, žehlička, monitor PC, lednička, mraznička) a samozřejmě činnosti spojené s vařením, pečením nebo koupáním. ** Nulové domy – náklady na jejich pořízení jsou tak vysoké, že se nedá očekávat jejich užití v běžné výstavbě.
ab
ab
ab
ab
ab