Kategorie

Než podepíšete smlouvu se stavební firmou

Pokud si při stavbě domu vyberete správnou stavební společnost, máte velikou naději, že realizace stavby proběhne podle předem stanovených pravidel a ve vymezeném čase. V opačném případě se může celá stavba proměnit ve vaši noční můru.

Konkurence na trhu s nemovitostmi je veliká, a proto se firmy snaží zákazníkům nabídnout kompletní služby. Znamená to, že si od ní můžete nechat zhotovit projekt domu včetně vyřízení příslušných povolení, dohodnout realizaci stavby až po samotnou kolaudaci. Před tím však musí následovat příprava a samotný podpis smlouvy o dílo.

Co je psáno, to je dáno

Smlouva o dílo musí být precizně zpracována, aby se minimalizovalo riziko nedokončení stavby, navyšování ceny či posunu termínu předání domu. Peněz investovaných za právní rady nelitujte. Uvidíte, že v případě potíží budete rádi, že se můžete opřít o kvalitně vypracovanou smlouvu, která navíc obsahuje detailně zpracovaný položkový rozpočet, definuje použitý materiál či předem dohodnuté příslušenství.

Nepodceňujte záruční lhůty

Každý spotřebitel či uživatel věci touží po tom, aby daný výrobek měl pokud možno co nejdelší záruční dobu. U staveb bychom měli na tuto skutečnost pamatovat obzvláště. Zákonem stanovená záruční doba u zhotovovaných staveb je tříletá. Přesto není od věci pokusit se vyjednat záruční dobu delší. Pokud budete úspěšní, můžete být na sebe opravdu pyšní, navíc to svědčí o určité solidnosti firmy, protože se za provedenou práci umí postavit.

Nezávislý stavební dozor ušetří čas i peníze

Důležitou roli při výstavbě rodinného domu může sehrát vámi vybraný člověk provádějící nad stavbou stavební dozor - bude na stavbu domu svým nezávislým a odborným pohledem dohlížet. Musí se jednat o stavebně-technického odborníka, který rozezná chybně odvedenou práci či špatně použitý nebo méně kvalitní materiál.

Jak nejlépe platit?

Obecné, praxí ověřené pravidlo říká, že stavebník by nikdy neměl platit celou cenu díla stavební firmě dopředu. Samotné financování stavby může probíhat několika způsoby s využitím finančních úvěrových produktů (hypotéka, stavební spoření – ručit lze i právě stavěnou nemovitostí). Zavedeným firmám můžete stavbu platit podle předem určeného splátkového kalendáře. Výhodná bývá rovněž možnost průběžného financování stavby. Celá stavba je rozfázována do několika jasně specifikovaných částí s tím, že stavebník zaplatí až po její konkrétní realizaci. Stavebníci mohou také využít atraktivní možnost odkladu platby, kterou ponejvíce nabízejí kapitálově silné stavební společnosti. Při podpisu smlouvy o dílo zaplatíte například jen 10% z ceny a zbytek pak můžete uhradit kdykoliv podle své volby, a to až do 12 měsíců po dokončení a předání stavby.

ab
ab
ab
ab
ab