Kategorie

Než koupíte nemovitost, spočítejte si náklady

Rozhodovat se o koupi nemovitosti jen na základě toho, že se vám daný objekt jednoduše líbí, není zrovna nejlepší řešení. Kromě vlastní kupní ceny si včas zkontrolujte další náklady.
Každého kupujícího při koupi nemovitosti jistě zajímá výše požadované prodejní ceny. Bezesporu se jedná o jeden z nejdůležitějších faktorů, který celý proces výběru nemovitosti zásadně ovlivňuje. Zapomínat bychom ale rovněž neměli na další platby spojené s jejím provozem.

„Skryté“ poplatky

Například koupě družstevního bytu skrývá řadu souvisejících plateb. Členové bytového družstva platí družstvu nájemné, které zahrnuje poplatky za služby, fond oprav a také splátku anuity (pokud již nebyla splacena). Platí obecné pravidlo, že výše úhrad za služby a také výše příspěvku do fondu oprav je odvislá od velikosti bytu, tj. čím větší byt budete užívat, tím vyšší poplatky budete odvádět. Další variantou je koupě bytu do osobního vlastnictví. Vlastník bytu neplatí žádné nájemné (platí jen poplatky za služby - elektřina, plyn, voda, stočné), ale neubrání se platbám spojeným se správou domu a fondem oprav, ve kterém se shromažďují prostředky na údržbu, opravy a rekonstrukce společných částí domu. I tady platí stejné pravidlo o velikosti příspěvků jako u družstevního bytu.

Vlastní dům – vše na vlastní náklady

Kupujete-li rodinný dům, musíte počítat s tím, že všechny platby spojené s jeho provozem si budete hradit sami - stejně tak i případné opravy. Poraďte se proto s odborníkem, jak vysoké mohou být průměrné roční náklady a co je aktuálně nutné opravit či vyměnit. Zaměřte se zejména na střechu, vytápění domu a na stav oken.

Samotná prohlídka nemovitosti

Až budete na místě, ověřte si, zda všechny uváděné informace opravdu  odpovídají skutečnosti. Není na škodu ověřit funkčnost vodovodního a otopného systému a elektroinstalací. V případě, že si kupujete dům, nelitujte finančních prostředků a přizvěte si odborníka z oboru stavebnictví. Požadujte vyhotovení stavebně-technického posudku na nemovitost, který vám pak rozhodování o koupi velice usnadní.

Komplikace s památkami

V případě, že byste dům museli rekonstruovat a měnit jeho vnější vzhled, ověřte si, zda se nenachází v památkově chráněné zóně. Tato skutečnost může opravu domu zpomalovat i výrazně prodražit.

ab
ab
ab
ab
ab