Kategorie

Nevšední výstavaLabyrint světla: Zakuste areál bývalé čistírny vod Bubeneč ve světelné scenérii

Nevšední interaktivní expozice Labyrint světla, koncipovaná Petrem Niklem a Ondřejem Smeykalem, je od 12. května do 14. července denně k vidění ve výjimečných prostorách Ekotechnického muzea v Praze 6 – Bubenči. Na výstavě se podílí mezinárodní skupina výtvarníku.
 

Vizuální a světelné efekty založené na principu vnímání světla

Expozice je interaktivní instalací vizuálních a světelných nástrojů a objektu, založených na principu vnímání světla a jeho objevování prostřednictvím hry. Při prohlídce návštěvníky neodrazují obvyklé cedulky Pozor, nedotýkejte se. Právě naopak. Návštěvníci všech věkových kategorií jsou vyzýváni k aktivní spoluúčasti. Mohou tak zažívat vzrušující pocit spolutvůrce, který rozhýbe, rozezvučí, oživí vystavené nástroje a objekty, a tím vytvoří unikátní prostor pro vzájemnou komunikaci a tvořivost. Návštěvník se ocitne ve scenérii světelných interakcí ve ztišeném prostoru, s měnícími se světelnými proudy barev a tvaru. Stane se tak prostřednictvím vlastní fantazie tím nejdůležitějším prvkem, nástrojem i obsahem projektu. „Nabízíme prostor pro přímou a spontánní komunikaci, fyzický kontakt s nástrojovými objekty. Smyslem expozice je uvést lidi do aktivního procesu tvorby. Vcházejí do živého, proměnlivého prostředí a v různých casech Při rozdílných konstelacích mohou zažívat nejrůznější asociativní řetězce. Proto se Návštěvníci do prostředí expozice často vracejí, vždy znovu objevují a spoluvytvářejí nové souvislosti,“ vysvětluje Petr Nikl.

Čistička vod  v Bubenči - památkově chráněná průmyslová architektura  a unikátní světla

Fascinující památkově chráněná průmyslová architektura bývalé čistírny vod v Praze – Bubenči se stala spoluhráčem unikátních světelných her. „Tento nevšední prostor byl vybrán proto, že souzní s obsahem výstavy,“ dodává Daniela Gadasová, ředitelka projektu. „Protože naším záměrem bylo vytvořit objekty vizuální, jevil se prostor Ekotechnického muzea absolutně kongeniální k tomuto tématu. Už v samotném muzeu se i bez objektu odehrávají úžasné vizuálně-zvukové vjemy, takže mu s naší výstavou vlastně jen stěží můžeme konkurovat. I kdybychom tam nedali jediný objekt, bude muzeum v tomto ohledu krásně samo fungovat.“ Své světelné či zvukové objekty vystavují: Milan Cais, Dan Hanzlík, Pavel Mrkus, Quido Sen (Švýcarsko), Luboš Fidler, Patrik Kovacovský (Slovensko), Marie Jirásková, Ingrid Višnovská (Slovensko), Jirí Konvrzek, Miloš Vojtěchovský, Čestmír Suška, Ueli Seiler (Švýcarsko), Martin Janíček, Petr Nikl, Ondřej Smeykal a další.

Insiprací tomuto projektu je dílo J.A. Komeského - Labyrint světa a ráj srdce

Základem projektu Jiřího a Radany Waldových, který vznikl v roce 1999, jsou interaktivní expozice Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla a Leporelohra inspirované dílem humanistického myslitele J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce.

Další  inspirací tomuto projektu je  česká expozice interaktivních her EXPO 2005 v Aichi

Niklů scénář těchto expozic vychází z jeho zkušeností nabytých Při interaktivních výstavách Hnízda her - Galerie Rudolfinum 2000 a Zahrada fantazie a hudby – česká expozice na EXPO 2005 v japonském Aichi. Hlavním tématem všech expozic je podporovat fantazii, rozvíjet tvořivost a podněcovat ke zlepšování vlastního života i okolního světa. Projekt neježe zrcadlí sílu tvořivé touhy po poznání, ale dokazuje, že fenomén tvůrci hry dokáže fungovat jako univerzální komunikační prostředek bez ohledu na národnost, náboženství či vek, a tím zhmotňuje a rozvíjí nadčasové myšlenky J. A. Komenského. Význam projektu Orbis pictus aneb... stvrdil evropský komisař Ján Fičel když navrhl rok 2009 za Evropský rok kreativity a inovací: „Komenského myšlení mé inspirovalo k tomu, abych navrhl rok 2009 za Evropský rok tvořivosti a inovace. Expozice „Orbis Pictus aneb...." je ukázkovým příkladem poslání tohoto Evropského roku." Projekt také získal statut oficiální doprovodné akce v rámci českého předsednictví Evropské unie v prvním pololetí roku 2009 a je rovněž oficiální doprovodnou akcí Evropského roku tvořivosti a inovací.Výstavu během jejího trvání doplní rada doprovodných akcí, které se uskuteční bud v samotném muzeu nebo v Divadle Archa. Tam proběhne již 17. května performance Luboše Fiedlera, Petra Nikla, Milana Caise a Jaroslava Korána Schodiště kloktajících. Vše o programu se dozvíte na www.orbis-pictus.com. Generálním partnerem výstavy je KB, a.s., hlavním partnerem MUCOS Pharma CZ, s.r.o., partnery výstavy CANON CZ s.r.o., AV Media, a.s. a casopis Sanquis.

Foto, info: www.orbis-pictus.com
ab
ab
ab
ab
ab