Kategorie

Neúrodná zahrada? Zkontrolujte kvalitu půdy

Jak je možné, že sousedovi všechno pěkně roste a vám se, kromě „pěstování“ trávy, nedaří skoro nic?

Zasadíte rododendron – a on uschne, zasadíte meruňku – neujme se. Čím to může být? Odpověď nemůže jednoznačně určit příčinu neúspěchu, ale několik rad možná přispěje k tomu, abyste poznali, kde chybujete.

Zjišťujeme typ půdy

Každá rostlina má ráda něco jiného, například cibule si libuje v lehčích půdách, ale zrovna rododendron by substrát obohacený vápníkem nevítal s nadšením. A určitě v takové půdě neporoste. Rozhlédněte se kolem sebe a ze všeho nejdřív hrábněte prsty do země a sevřete dlaň: lehká půda (písčitá až písčitohlinitá) je sypká, těžká utvoří hroudu a středně těžká se drobí na malé částice. Právě jste určili jaký máte typ půdy. Podle typu půdy se rozhodnete, zda ji stačí jen zrýt a sázet, nebo jestli je třeba půdu nějak vylepšit.

Co můžeme s určitými druhy půd udělat?

Písčité půdy jsou velmi propustné, rychle se zahřívají, ale snadno propouští živiny do spodních vrstev. Přimísením jílu dosáhnete zlepšení úrodnosti, mulčováním přispějete k lepšímu hospodaření s vláhou i živinami. Naopak těžké jílovité půdy je třeba promíchat s vylehčujícím materiálem, jako například s pískem, rašelinou, slámou nebo listím. Někdy je na místě i odvodnění půdy, zvlášť je-li půda hodně jílovitá. Trvalé zamokření snižuje její teplotu, nemluvě o jejím strastiplném obdělávání. S kamenitou půdou se můžete buď smířit a vybudovat si na ní skalku, anebo s ní dlouhá léta bojovat. Nejprve budete kámen vybírat, pak půdu rigolovat a nakonec hnojit. (Rigolování je zvláštní způsob rytí, kdy zeminu zpracováváme až do hloubky 1 až 1,5 m tak, aby byla jednotná a zároveň ji mísíme s kompostem a hnojivy.) Jediným rychlým ale drahým řešením je navážka kvalitní ornice.

A ještě jedna rada…

Všimněte si, co vám na zahradě roste. Kyselé a těžké půdy jsou porostlé šťovíky, ohnicí, přesličkou a violkou trojbarevnou. Lehčí suché půdy s vyšším obsahem vápna jsou plné komonice, tolice dětelové či planých hrachorů. Na úrodných půdách se setkáte s hluchavkou, vlčím mákem, pcháčem rolním a drchničkou. Vysoké kopřivy a urostlé bezové keře vás upozorní na nadbytek dusíku v půdě. V takovém případě aplikujte hnojiva s vyšším obsahem drasla a vápníku.

ab
ab
ab
ab
ab