Kategorie

Nepodporujte úklidem domácnosti týrání zvířat: 3. díl

Jak zjistíte, které kosmetické výrobky a prostředky pro domácnost skutečně nejsou testovány na zvířatech? Které výrobky, při jejichž vývoji a výrobě nebyly prováděny pokusy na zvířatech, se dají koupit v České republice? Jaké jsou alternativy k testům na zvířatech a jsou bezpečné?
Kočka - ilustrační obrázek; Ano, i na kočkách jsou testovány složky různých kosmetických a drogistických výrobků; archiv magazínu Svět bydlení

HUMÁNNÍ STANDARDY

Pro firmu skutečně netestující produkty na zvířatech v žádné z fází výroby by mělo být jednoduché splnit kritéria pro získání HCS (Humánní kosmetický standard)  či HHPS (Humánní standard pro prostředky pro domácnost) certifikátu, který je pro ni také velikou reklamou a marketingovou výhodou: lidé po "spolehlivých" seznamech značek netestovaných na zvířatech skutečně prahnou. Seznamů koluje celá řada, ale často si protiřečí.
Logo certifikátů HCS - HHPS; foto: www.netestovanonazviratech.cz

SEZNAM KOSMETIKY A DROGERIE NETESTOVANÝCH NA ZVÍŘATECH

Donedávna tyto seznamy (včetně seznamů PETA) vznikaly pouze na základě "čestných" prohlášení samotných výrobců. Od roku 1998 je k dispozici seznam značek kosmetiky s certifikátem HCS, u nichž mají spotřebitelé opravdovou jistotu, že při jejich vzniku nebyly prováděny testy na zvířatech. Firma s tímto certifikátem musí být kdykoliv otevřená důkladnému nezávislému auditu. Pokud na seznamu nenaleznete svou oblíbenou značku, můžete oslovit jejího výrobce, aby o certifikát HCS začal usilovat. Zájem samotných spotřebitelů dokáže více než legislativa ...
O významu a garancích různých certifikátů a spotřebitelských značek informuje podrobně seznam Sdružení obrany spotřebitelů.

PROSTŘEDKY PRO DOMÁCNOST: OTEVŘENÁ KAPITOLA

Pro domácí prostředky, tedy různé čistící prostředky, prací prášky a podobné drogistické zboží, žádné zákazy testování na zvířatech neplatí, ani v EU, ani v ČR. Přesto se najdou osvícení výrobci, kteří tyto produkty dokáží vyvíjet a vyrábět bez zbytečných testů na králících, kočkách, psech či myších. Takové výrobky poznáte podle certifikátu HHPS (Humánní standard pro prostředky pro domácnost).
O tom, jaké testy na zvířatech jsou povoleny či zakázány, se dočtete v prvním díle seriálu Nepodporujte úklidem domácnosti týrání zvířat.

MÝTUS O NEDOSTUPNOSTI PADL

Mýtus o tom, že produkty netestované na zvířatech jsou pro běžného spotřebitele jen obtížně dostupné, se rozsype jen při letmém pohledu na seznam značek s HCS a HHPS certifikáty dostupných v ČR: čítá více než 100 položek a naleznete tam výrobky cenově srovnatelné či dokonce levnější, než je "běžná" drogerie testovaná na zvířatech.

ALTERNATIVY K TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH

Existují alternativy k testování na zvířatech, navíc alternativy se spolehlivějšími výsledky, které jsou tedy i bezpečnější pro člověka. Jsou jimi například testy na lidské placentě, rekonstruované lidské pokožce, rohovkových buněčných liniích, dále počítačové modely či studie na lidských dobrovolnících.
ECEAE (Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech) usiluje o zlepšení poměrů života laboratorních zvířat; foto: http://www.cs.eceae.org
Dnes je k dispozici asi 10 tisíc dílčích složek kosmetických a drogistických produktů, jež již byly testovány a shledány bezpečnými pro člověka; výrobci je mohou používat a kombinovat bez dalších testů.

TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH JE NEPRŮKAZNÉ

Testování na zvířatech je neprůkazné a pro lidi nebezpečné. Prokazují to výsledky klinických testů léků, u nichž by snad člověk dokázal testování na zvířatech svým způsobem chápat jako ospravedlnitelné: 92 % léčiv, která byla po úspěšném otestování na zvířatech shledána účinnými a bezpečnými, se při klinickém testování na lidech ukázala být neúčinná či dokonce nebezpečná lidskému organismu.

POUHÁ 4 % TESTŮ NEBYLA ZBYTEČNÁ

Ze zbývajících 8 % léčiv, která jsou takto schválena, je polovina později stažena z prodeje kvůli závažným, často až smrtelným vedlejším účinkům, které se později u lidí projeví. A pouhá 4 % testů na zvířatech, která jsou skutečně průkazná pro lidský organismus, je opravdu hodně nízké číslo ve srovnání s miliony zvířat utýraných tedy zbytečně rok co rok.
Psík v lese - ilustrační obrázek; archiv magazínu Svět bydlení
Naopak oblíbené léky aspirin či ibuprofen by nikdy nebyly lidem k dispozici, kdyby jejich schválení záviselo na testování na zvířatech, protože jsou pro ně smrtící. Lidské tělo zkrátka funguje jinak než tělo králíka, kočky nebo psa, na to stačí selský rozum.

TRADICE, PENÍZE, ALIBISMUS: DŮVODY TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH

Proč se tedy léky, kosmetika a prostředky pro domácnost stále testují na zvířatech? Svou roli sehrává dlouhá tradice, ale také alibismus výrobců. Dojde-li totiž na žaloby kvůli účinkům kosmetiky, léků, ale i drogistických přípravků, stačí jim prokázat, že testy byly provedeny zodpovědně. A výsledky testů se dají ovlivnit právě výběrem druhu testovaného zvířete.

NEPODPORUJTE TÝRÁNÍ ZA SVÉ PENÍZE

Nespoléhejte se na pouhá tvrzení výrobců, často napodobující logo HCS - HHPS, pokud již nechcete svými penězi podporovat kruté testy na zvířatech. Žádejte výrobky s humánními standardy, které jsou zatím jediné, jež opravdu garantují, že pokusy na zvířatech nedoprovázely ani vývoj, ani výrobu produktu. Pokusy na zvířatech jsou nejen kruté a neetické, ale i vědecky pochybné a nemají místo v moderní společnosti 21. století.
O tom, že většina producentů směle tvrdí, že jejich výrobky a jejich složky na zvířatech testovány nejsou, přičemž pravda je opačná, se dočtete v druhém díle seriálu Nepodporujte úklidem domácnosti týrání zvířat.
Titulní foto: Drogerie je stále testována na zvířatech;
foto: www.gocrueltyfree.org
ab
ab
ab
ab
ab