Kategorie

Nebojte se reklamace stavebních prací a odstranění vad

Domy, které by byly po dostavění zcela bezvadně, asi neexistují. Vždycky se nějaká ta menší chybička, v horším případě zásadní chyba, objeví. Rozdíly jsou ale ve způsobech jejich nápravy. V každém případě se reklamace a opravy nebojte.
 

Základem úspěchu při reklamování vad na provedené stavbě je kvalitní smlouva. Většina stavebníků však jedná s jednotlivými firmami pouze na základě ústní dohody a platby se hradí hotově, často bez jakéhokoli dokladu. V takovém případě se nemůžeme divit, když se svého práva na odstranění vad nedočkáte.

Stavbu domu můžeme realizovat třemi způsoby

Do stavby domu se můžeme pustit svépomocí. V takovém případě jsme si za vady na domě odpovědní my sami. Další možností je řešit stavbu domu buď dodavatelsky, nebo na klíč. Do dodavatelského způsobu stavby by se měli pouštět jen ti lidé, kteří mají určité stavební povědomí. Pro laika je nesmírně složité rozfázovat celý proces stavby, aby na sebe jednotlivé procesy plynule navazovaly, což uspoří čas i peníze. Každá subdodávka by měla být ošetřena smlouvou, která stanoví parametry pro zhotovení díla, případně způsob, jak odstranit vzniklé vady.
Pomůže i kvalitní stavební dozor, který dohlédne na prováděnou činnost a odhalí vady, které by mohly být skryty následující stavební úpravou. Stavební dozor je zapotřebí i u stavby na klíč, kdy jsou kontrolovány a zápisem do deníku zaznamenávány jednotlivé fáze stavby.

Pohled na hotový dům vydá za tisíc slov

Každý člověk je jedinečný, máme různé názory, uznáváme rozdílné hodnoty. Je samozřejmé, že to, co jednomu připadá jako dobře odvedená práce, jiný vidí jako odbytou "fušeřinu". Výše kvality, kterou dodavatel deklaruje pouze ústním popisem, je subjektivní záležitostí. Než se poté dohadovat, zda je kvalita a provedení odpovídající, podíváme se raději na dříve provedené realizace firmy na vlastní oči a především: spolupráci kvalitně smluvně ošetřeme.

Cena někdy hovoří i o kvalitě

Lidé často vybírají dodavatele pouze podle ceny. Firma, která nabízí stavbu domu nejlevněji, nechá si zaplatit jen tak "na ruku", tedy bez jakéhokoli dokladu, se nám v konečném efektu nemusí vůbec vyplatit. Domáhání se opravy závad se pak stane nadlidským výkonem. Kvalitní a solidní firma musí být logicky dražší. Do ceny si totiž musí připočítat i dodatečné náklady k napravení eventuálních nedostatků. Paradoxně bychom mohli právě končící finanční krizi poděkovat. Na trhu vytrvaly převážně jen spolehlivé a léty prověřené firmy.

Důležitá je i historie firmy

Dvouletá záruka na provedenou stavbu nám nebude nic platná, pokud stavební firma brzy zkrachuje a definitivně ukončí svoji činnost. Není na škodu informovat se na historii zvolené firmy, jak dlouho působí na trhu a s jakými výsledky. První představu o referencích společnosti můžete hledat na internetu. Nespoléhejte se pouze na samotnou prezentaci společnosti, ale zapátrejte také v diskusích a komentářích, v nichž si lidé vyměňují své zkušenosti.
Před uzavřením kontraktu na stavbu domu se také podívejte do obchodního rejstříku (dostupný na portále Justice.cz), v němž můžete vyčíst základní historii firmy a jejích vlastníků. Varovat Vás mohou také registry dlužníků. Zkrátka při výběru dodavatele stavby buďte ostražití, ať nerozšíříte řady klientů, kteří byli podvedeni.
Foto: www.thinkstockphotos.com a archiv redakce Světa bydlení
ab
ab
ab
ab
ab