Kategorie

(Ne)soužití generací?

***
 

Dlouhá staletí bylo soužití několika generací v rámci rodiny naprosto přirozeným a obvyklým modelem. Děti vyrůstaly jak ve společnosti rodičů, tak i prarodičů, a zažívaly ve svém životě i takové události, jako je nemoc blízkých či smrt někoho z rodiny. Dnes je u nás stále zbytečně vysoký počet seniorů ze společnosti  "odsunut" do domovů důchodců a léčeben dlouhodobě nemocných. Umírání a smrt blízkých osob se vytěsňuje z každodenního života a zavírá se do anonymních zdí  nemocnic. Možná v tom spatřujete i nějaká plus, dokud na Vás důsledky takového uspořádání  nesáhnou. Ukazuje se totiž, že v myslích těch, kdo neměli možnost se se smrtí blízké osoby vyrovnat a smířit, zkrátka si bolestný odchod prožít, pak dlouho zůstává těžko se hojící šrám. Dlouho to vypadalo, že není jiná cesta. Pro mnoho lidí je kvůli vzdálenosti či práci nemožné pečovat o své nemocné rodiče či prarodiče. Mýtus, že ústav, domov důchodců či léčebna jsou v takovém případě jedinou alternativou, boří nejen rostoucí počet tzv. hospiců v Česku, ale také otevírající se společenské debaty o péči o seniory a paliativní péči. V posledních letech se tak i v Česku prosazuje idea, že staří a nemocní lidé nemají žít a umírat v nedůstojných podmínkách cizího prostředí léčeben a nemocnic. Není to dobré pro ně samotné, ani pro jejich rodiny. Ona bolestná témata ve společnosti otevírá tzv. hospicové hnutí uplatňující  paliativní péči. Jde o specializovaná zařízení poskytující péči vedoucí k mírnění či odstraňování bolesti těžce či nevylečitelně nemocných. Na téma paliativní péče se zaměřuje připravovaná studentská konference, kterou organizuje Obchodní akademie Ostrava a VOŠS. První ročník studentské konference na téma paliativní péče se koná v Ostravě v úterý 10. listopadu 2009 od 9:00h do 14:00h a je otevřen všem zájemcům o danou problematiku z řad odborné i laické veřejnosti. Konference zaujme každého, komu není lhostejné, jak je na tom péče o umírající v České republice, a komu leží v hlavě otázky spjaté s koncem lidského života.

Čtěte více o konferenci na téma paliativní péče na http://konference.oao.cz

Neponechává  Vás nastíněná tematika chladnými? Máte na péči o nemocné a seniory či eutanazii svůj názor? Vyjádřete ho a pomozte studentům s tvorbou příspěvků na konferenci.  Stačí vyplnit jednoduchý dotazník na  webových stránkách konference: Dotazník o paliativní péči . Stejné otázky položili studenti veřejnosti i před rokem a půl a zajímá je, zda se za ten čas obecné povědomí a názory ve společnosti mění a jak. Tak se připojte a vyslovte i svůj pohled na věc.

 
ab
ab
ab
ab
ab