Kategorie

Návrat k přírodě s dřevostavbou

Dřevu můžeme téměř se stoprocentní jistotou zajistit ve stavebnictví slibnou budoucnost. I u nás vzrůstá ekologické cítění a tendence sepjetí s přírodou. Obklopovat se zdravými, přírodními materiály se stává zcela přirozeným přáním a požadavkem.
 

Dřevostavby navíc vynikají rychlostí, jednoduchostí a variabilitou výstavby. Jejich estetická hodnota je vysoká, dají se snadno a vkusně zařídit. Působí lehce a vzdušně, výborně se hodí ve spojení s minimalismem. Jednou z nevýhod, která není nezanedbatelná, je bohužel vyšší pořizovací cena.
 

Hodina ekologie

Porovnáme-li ekologickou náročnost při stavbě zděného domu a dřevostavby, dostaneme se na čtvrtinovou hodnotu. Stejné úspory dosáhneme v případě následné recyklace.
 
  •        Na výrobu jedné hliněné cihly, jednoho kg cementu, vápna, skla, betonu nebo oceli spotřebujeme více energie než na jeden dřevěný trám.
  •        Dřevo je jediný stavební materiál, který pochází z plně obnovitelné tuzemské suroviny.
  •        Naše současná zásoba dřeva je oproti prvorepublikovému období dvojnásobná.
  •        Roční přírůstky dřeva v českých lesích převažují o čtvrtinu jeho plánovanou těžbu.
 

 

Česká republika – materiálová základna pro dřevostavby

Pro stavbu dřevostaveb je zcela vhodné dřevo z našich lesů. V zahraničí je dokonce velice vyhledávané. Pro rozvoj dřevostaveb máme tedy téměř podobné předpoklady jako skandinávské státy. Z hlediska trvale udržitelného rozvoje je nejvýhodnější používat ty materiály, které se nacházejí v blízkosti stavby. České dřevo je bohužel často vyváženo ke zpracování do Rakouska, odkud je opět zpět nakupováno.
 
 

Úprava dřeva

Trendem je dřevo na staveništi již nijak neupravovat. Materiál pro stavbu dřevostaveb bývá dokonale ošetřen již z výroby. Trámy bývají impregnovány vodou ředitelnými lazurami, čímž jsou chráněny proti působení vlhka, větru, dřevokaznému hmyzu i proti UV záření. V případě použití neošetřeného materiálu podléhá dřevo velmi rychle vlhkosti a škůdcům.
 
 
 
 
 

Hrozí požár?

Řada lidí cítí jistou nedůvěru vůči dřevostavbám v souvislosti s požárem. Technická norma konstatuje, že dřevěné konstrukce jsou požárně odolné. Čím to? Při hoření vzniká na povrchu dřeva, asi do dvou- až třícentimetrové hloubky, zuhelnatělá vrstva, která brání dalšímu prohoření. Oheň tak zastaví nebo zpomalí. Hašení dřevěných konstrukcí je pro hasiče dokonce snadnější, protože hoření dřeva je předvídatelné. V USA jsou po zkušenostech po 11. září některé ocelové skelety chráněny dřevěnými obklady.
 
ab
ab
ab
ab
ab