Kategorie

Návod na použití chlorové bazénové chemie. Krok za krokem 2. díl

Jistě dobře víte, že pečlivé vyčištění bazénu zjednodušuje další údržbu vody. Pokud jste bazén před zazimováním vyčistili, ošetřili vodu a dobře ho zakryli, pak stačí očistit stěny nad úrovní hladiny a opustit vodu do plného stavu. Jestliže byl bazén zazimován narychlo, potřebuje očistu, při které je nutné odstranit všechny nečistoty včetně vodního kamene.
 

Jak se zbavit vodního kamene Vodního kamene se zbavíte přípravkem Na usazeniny, což je čistič povrchu bazénů s algicidním účinkem ve formě gelu. Slouží k odstranění vodního kamene a zároveň potlačuje růst řas. Tento přípravek naneste v koncentrované podobě, nechte 15 minut působit, případně můžete plochy ještě mechanicky dočistit a poté spláchněte čistou vodou.

  Přípravek SOVEKO : 1) Na usazeniny    2) Maskovač tvrdosti

Běžná nečistota Pokud je na povrchu bazénu jen běžná nečistota, postačí vám k jeho očištění přípravek Viktor, to je přípravek na mytí povrchů bazénu ve formě roztoku. Odstraňuje běžnou nečistotu z ploch. Tento přípravek se používá koncentrovaný nebo ředěný vodou dle návodu. Pokud je voda tvrdá (nad 25° N), vylučují se z ní vápenaté usazeniny, na něž se potom nabalují další nečistoty a vzniká prostředí vhodné pro růst bakterií, řas a virů. V takovém případě je vhodné aplikovat ihned po napuštění bazénu Maskovač tvrdosti. Jde o přípravek k maskování iontů solí, které způsobují usazeniny a zákaly. Používá se preventivně při napuštění bazénu a při každém doplnění čerstvé vody do bazénu. Tento přípravek sníží tvrdost vody, zabrání vzniku usazenin a zároveň na sebe váže ionty vápníku a kovů, které jsou obsaženy ve vodě a způsobují zákaly. Po naplnění bazénu zkontrolujte filtrační zařízení a  můžete přistoupit k ošetření vody, tj. k úpravě pH a k dezinfekci. Ideální hodnota pH bazénové vody je 7,2–7,6, jak takového pH dosáhnout? Ideální hodnota pH bazénové vody je 7,2–7,6. Pokud je pH vody ve vašem bazénu mimo tuto vymezenou oblast, většinou vám začínají problémy. Na hodnotě pH je přímo závislá účinnost většiny dezinfekčních prostředků. V případě, že je pH příliš nízké, korodují kovové části a zvyšuje se rychlost blednutí barev plastů a fólií, pokud je pH příliš vysoké, vylučuje se vápník z vody a dochází k jejímu zakalení. Ve vzduchu v okolí bazénu dojde ke zvýšené koncentraci chloru, která může způsobit podráždění očních spojivek. Při běžném používání bazénu se pH vody pomalu mění podle místního složení a tvrdosti vody. U měkkých vod pH klesá, u tvrdých stoupá. Správnou hodnotu pH jednoduše upravíte přidáním prostředku pH plus (PH plus je přípravek na zvýšení pH bazénové vody ve formě prášku) nebo pH minus (PH minus je přípravek na snížení pH bazénové vody ve formě dobře rozpustných bílých až nažloutlých perliček) při zapnutém filtračním zařízení, které zajistí potřebnou cirkulaci vody. Při přípravě bazénu je nutná také dezinfekce Při přípravě bazénu na novou sezónu je důležitá i důkladná dezinfekce, protože i když se vám voda po prvním napuštění bude zdát čistá, je v ní obsaženo velké množství mikroorganizmů, které by mohly mít negativní vliv na vaše zdraví. Na prvotní ošetření se používá přípravek Akce, což je dezinfekční látka s okamžitým účinkem ve formě granulí. Používá se k šokové úpravě vody. (obsahuje 56 % aktivního chloru) nebo Akce aktiv. Akce aktiv je účinnější dezinfekční látka s okamžitým účinkem ve formě jemných granulí. Používá se pro šokové ošetření vody v bazénech, lázních a whirlpoolech které rychle a účinně vodu dezinfikují. Hodnota chloru v bazénu Hodnota chloru v bazénu by se měla pohybovat v oblasti 0,3–0,6 mg/l. Po úpravě hodnoty pH a hodnoty chloru provedeme základní ošetření přípravkem Prochlor, což je přípravek ve formě bílého prášku, který zmenšuje ztráty chloru v plaveckých bazénech způsobených UV zářením a vyšší teplotou vody. UV záření a vyšší teplota vody způsobují ztráty chloru. Při použití přípravku Prochlor se tyto ztráty snižují o 80–90 %. Po dosáhnutí optimální úrovně chloru ve vodě se koncentrace udržuje pomocí pomalu rozpustných chlorových tablet Blankyt. Jedná se o je dezinfekci s dlouhodobým účinkem ve formě pomalu rozpustných 200 g tablet. Díky vysokému obsahu aktivního chloru je zajištěna maximální dezinfekční účinnost tablet. V dávkovači se tablety pomalu rozpouštějí a zajišťují po několik dní dezinfikování bazénové vody nebo multifunkčních tablet Komplexon či Kompleton, to je čtyřfunkční přípravek s dlouhodobým účinkem ve formě 200 g tablet. Obsahuje složky pro dezinfekci, stabilizaci chloru, vločkování a proti tvorbě řas. Tablety se umisťují do dávkovače, kde se pomalu rozpouštějí a zajišťují po několik dní ošetření bazénové vody Používání multifunkčních tablet je výhodnější, protože obsahují i látky, které působí proti řasám, napomáhají vyvločkování nečistot a stabilizují chlor ve vodě.

  Přípravek SOVEKO : 1) Komplexon    2) Na řasy

A rada na závěr: pokud máte na jaře vypuštěný bazén, tak po jeho očištění výše uvedenými čistícími přípravky naneste na čisté plochy před napuštěním bazénu ředěný přípravek Na řasy. Jde o nepěnivý přípravek ve formě roztoku, který působí proti tvorbě a růstu řas a také jako projasňovač vody. Používá se v poměru 1:1. S tímto přípravkem lze zničit zárodky řas, které v bazénu ještě mohly zůstat.

Info,foto: SOVEKO, www.soveko.cz
ab
ab
ab
ab
ab