Kategorie

Naše nové úvěrové produkty

Raiffeisen stavební spořitelna se rozhodla mnohem výrazněji zvýhodňovat stávající klienty. Dva nové úvěrové produkty jsou postaveny na faktu, že klient nemusí prokazovat své příjmy, výhodou třetího je velmi nízká úroková sazba.
Výhody úvěru Vzájemná důvěra - tržní hodnota zástavy je nejméně 800 000 korun - úvěr je v maximální hodnotě 50 % hodnoty nemovitosti - nemovitost musí být ve vlastnictví žadatele nebo ji získá do vlastnictví právě díky úvěru - úroková sazba 5,3% p.a.*
Nad rámec standardních podmínek tohoto úvěru jsou ještě zvýhodněni stávající klienti, kteří mají v Raiffeisen stavební spořitelně smlouvu o stavebním spoření minimálně 1 rok a mají naspořeno nejméně 4 % z cílové částky. V tom případě může mít nemovitost tržní hodnotu pouze 400 000 korun a úroková sazba se snižuje na 4,8% p.a.* Klient nemusí stavební spořitelně prokazovat své příjmy, stačí, když podepíše prohlášení, že má dostatečné prostředky na splácení úvěru i dospořování a není nezaměstnaný.
Výhody úvěru Dobrý známý - výše úvěru může být v maximální výši předchozího úvěru - úroková sazba 4,8% p.a.* - nejsou nutné vlastní úspory (nulová akontace) - lze použít na stávající spořící smlouvu - v případě nutnosti nové spořící smlouvy je tato bez poplatku za uzavření - zajištění je výhodnější oproti standardním podmínkám (do 300 000 Kč bez zajištění, 1 nebo 2 ručitelé do 500 000 Kč a nad 500 000 Kč zástava nemovitosti) * úroková sazba se dále snižuje o 0,1% p.a., pokud je úvěr zajištěn pojištěním pro případ smrti a trvalých následků.
Jde o překlenovací úvěr pro stálé klienty Raiffeisen stavební spořitelny, kteří v uplynulých 6 měsících splatili jakýkoli úvěr od RSTS. Nemusí znovu prokazovat bonitu, ovšem nutností je dobrá platební morálka po celou dobu trvání předcházejícího úvěru.

K tomu, abyste získali úvěr s názvem Dobrý známý, nepotřebujete žádné úspory
Výhody úvěru Bez čekání Úroková míra: - s úhradou za uzavření smlouvy o úvěru ve výši 1%   2,99% p.a. - bez úhrady za uzavření smlouvy o úvěru     3,49% p.a. Kromě výhodné úrokové sazby je produkt Bez čekání zajímavý také možností individuálně ovlivnit délku splácení prostřednictvím výše splátky. Hranice pro zajištění je zvýhodněná, tzn. stejná jako v případě klasických stavebních úvěrů, tedy do 150 000 Kč bez zajištění, do 300 000 Kč s jedním ručitelem, do 5000 000 Kč se dvěma ručiteli a nad tuto částku zástavním právem k nemovitosti.
Úvěr je určen stávajícím klientům RSTS, kteří mají uzavřenu spořící smlouvu s předpokládaným přidělením stavebního úvěru do 15 měsíců od podání žádosti o překlenovací úvěr.

Nové produkty Raiffeisen stavební spořitelny se mohou stát vaší životní trefou

Zájem o úvěry roste

„Zájem o úvěrové produkty stále roste a Raiffeisen stavební spořitelna eviduje čím dál více klientů, kteří si sjednávají úvěr opakovaně. Chtěli bychom ještě více podpořit jejich loajalitu a dokázat jim, že si jejich důvěry vážíme. Proto jsme pro ně připravili nové produkty,“ říká Eva Jahodová, zodpovědná v RSTS za vývoj nových produktů. Vzhledem k tomu, že stávající úvěroví klienti již v minulosti dokládali svou bonitu, nemusí tak činit podruhé. Tím se výrazně usnadní příprava úvěru a sníží se administrativa s úvěrem spojená.
ab
ab
ab
ab
ab