Kategorie

Národní technická knihovna: Architektura, design a genius loci

V září 2009 se veřejnosti otevřela nová budova Národní technické knihovny v Praze Dejvicích. Nová knihovna budí zasloužený zájem: Jde o výborný projekt, dobrou architekturu, atraktivní místo pro kulturu a setkávání lidí a samozřejmě o skvělou knihovnu. Prohlédněte si ji detailně.
Národní technická knihovna v Praze: Ochozy z pohledového betonu s kresbami, jejichž autorem je rumunský výtvarník Dan Perjovschi; Foto: http://www.techlib.cz/cs/

Národní technická knihovna: Projekt

Stavbu Národní technické knihovny navrhli Projektil architekti: Roman Brychta, Adam Halíř, Petr Lešek a Ondřej Hofmeister. Architektonické studio Projektil se do povědomí dostalo zejména v posledních třech letech. Dvakrát získalo studio cenu Grand Prix Obce architektů: v roce 2007 za Středisko ekologické výchovy Sluňákov v Horce nad Moravou u Olomouce a v roce 2009 za stavbu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, která se stala i Stavbou roku 2009. Vizualizace vítězného návrhu Národní technické knihovny; Foto: http://www.techlib.cz/cs/

Architektura, design a umění

Pro architekty Projektilu je charakteristická úzká spolupráce s významnými českými designéry, výtvarníky, grafiky i teoretiky umění a architektury. Dokladem toho jsou dvě rekonstrukce výstavních prostor, Galerie Václava Špály a Tranzitdisplay v Praze. Důraz na výtvarné pojetí a design se projevil i v roce 2008, kdy byl katalog k výstavě Projektilu ve Frágnerově galerii oceněn v soutěži Nejkrásnější české knihy. Vstupní hala Národní technické knihovny; Foto: http://www.techlib.cz/cs/

Knihovna jako "centrální umělecké dílo"

Toto propojení architektury a designu charakterizuje i Národní technickou knihovnu. Pro realizaci interiéru NTK vznikl tým, který měl na starosti jeho komplexní řešení. Sedací nábytek a pulty navrhli designéři studia Hippos design Radim Babák a Ondřej Tobola, vizuální styl a informační systém knihovny vytvořilo Grafické studio Laboratoř – Petr Babák. Dan Perjovschi a jeho kresby na ochozech Národní technické knihovny; Foto: http://www.techlib.cz/cs/ K mediálně proslulým kresbám v hlavním sále  Národní technické knihovny vedla cesta přes spolupráci Projektilu se skupinou PAS (Produkce aktivit současnosti). Její členové, Vít Havránek, Tomáš Vaněk a Jiří Skála, navrhli tři zahraniční umělce porotě, kterou nejvíc zaujal Dan Perjovschi. Rumunský umělec pojal ochozy hlavní haly jako velký skicák se stovkami kreseb, které jsou, jak sám uvedl, „výpovědí a komentářem aktuálních společenských a politických otázek dotýkajících se každého z nás.“ Cvičení hasičů v Národní technické knihovně; Foto: http://www.techlib.cz/cs/

NTK: Novostavba v historické zástavbě

Moderní stavba Národní technické knihovny, která velice dobře zaplnila prázdný prostor v dejvickém vysokoškolském areálu, získala v roce 2009 Cenu Klubu za starou Prahu za novostavbu v historickém prostředí. Infokiosky v hale služeb NTK; Foto: http://www.techlib.cz/cs/

Pohledový beton, kresby i výrazné barvy

Tvar knihovny snad mohl vzniknout při pokusu vyřešit kvadraturu kruhu; půdorys je možné jen nepřesně popsat jako čtverec se zaoblenými rohy. Z veřejně přístupného parteru návštěvník knihovny vstoupí do hlavní haly otevřené v celé výšce budovy a lemované ochozy z pohledového betonu s Perjovschiho kresbami. S jeho šedým povrchem kontrastují výrazné barvy podlah v hale i v jednotlivých patrech. Interiér a venkovní atrium NTK; Foto: http://www.techlib.cz/cs/

K čemu je dnes knihovna?

Národní technická knihovna je veřejně přístupná a nabízí více než milion svazků technicky zaměřené literatury, z nichž téměř čtvrtina je k dispozici ve volném výběru. Není jen prostorem pro studium, ale i místem setkávání, jak by tomu u dobré knihovny mělo být. Velká studovna Národní technické knihovny; Foto: http://www.techlib.cz/cs/ V souvislosti s diskutovanými a  pohřbenými projekty moderních knihoven v Praze Ostravě se současní politici občas odváží nahlas vyslovit názor, který bohužel získává nepochopitelný prostor: "K čemu je knihovna v době internetu a moderních technologií?"  Donedávna jsme argumenty pro pádnou odpověď museli hledat jen v zahraničí, kde bývají knihovny stejně významným veřejným prostorem města, jako je třeba náměstí či divadlo. Dnes už máme takový dobrý příklad i v Česku: Národní technická knihovna rozhodně neláká jen na technickou literaturu...
Foto: Národní technická knihovna
ab
ab
ab
ab
ab