Kategorie

Na vysokou školu se stavebním spořením?!

Studentský život má své výhody, ale taky svá omezení. Jedním z nejčastějších studentských problémů bývá obvykle otázka financování studia. Tento problém by mohl vyřešit návrh Ministerstva školství a Asociace stavebních spořitelen, podle nějž by si studenti mohli financovat své vzdělávání ze spoření, založeného u stavební spořitelny.
Koncept půjček a spoření na vzdělání je zatím ještě v jednání a zřejmě by byla také nutná novela zákona o stavebním spoření. Pokud však tento návrh obstojí, budou si moci mladí lidé od roku 2009 ve stavební spořitelně spořit nejen na bydlení, ale také na vzdělání. Předpokládá se, že by stát ke spoření přispíval dvaceti pěti procenty z uložené částky, z úspor by pak student mohl hradit své náklady – bydlení, cestovné, stravu a učebnice, a to částkou ve výši maximálně šest a půl tisíce korun měsíčně. Pokud by se však student rozhodl pro souběžné studium na dvou vysokých školách, mohl by využít výše zmíněných výhod pouze jednou. Finance by pak student mohl vybírat kdykoli, nebyl by vázán pětiletou lhůtou jako u stavebního spoření. Při zvýšené potřebě financí, jako např. v případě zahraničního studia či stáže, by pak student mohl využít nízkoúročnou půjčku, kterou by splácel až po ukončení studia.
ab
ab
ab
ab
ab