Kategorie

Na výlet do Krkonošského centra environmentálního vzdělání

Na výlet do Krkonošského centra environmentálního vzdělání

V roce 2014 vzniklo ve Vrchlabí Krkonošské centrum environmentálního vzdělání, kterému místní neřeknou jinak než „Krtek“. Budova svým tvarem kopíruje topografii Krkonoš a současně funguje jako edukační prostředník pro širokou veřejnost. Celoročně se zde konají nejrůznější akce od výstav po přednášky.

Krkonošské centrum environmentálního vzdělání

Autorem stavby je Petr Hájek, který patří k nejlepším českým architektům současnosti. Nedávno se stal dokonce držitelem prestižního ocenění Architekt roku 2018, kde porota ocenila Hájkův výjimečný přínos na poli architektury s přesahem do jiných oborů. Kromě toho autor při tvorbě návrhu vždy citlivě reaguje na kontext místa a často ve své tvorbě přistupuje k experimentálním řešením.

Foto: Benedikt Markel
Krkonošské centrum environmentálního vzdělání na podzim

Právě citlivý přístup k širším vztahům se v případě KCEV ukazuje velmi jasně. Přestože je stavba svým vzhledem na první pohled unikátní, nijak nenarušuje ráz okolního veřejného prostoru. Krtek přirozeně zapadá do malebného prostředí zdejšího zámeckého parku. Výjimečná lokalita také dobře koresponduje s významem KCEV jako důležité instituce.

Foto: Benedikt Markel
Krkonošské centrum environmentálního vzdělání

Návrh objektu navíc vychází z pojetí budovy jako nástroje ke studiu a pochopení topografie Krkonoš. Proto také budova kopíruje geometrii povrchu nejvyššího českého pohoří. Sklony a úhly přírody mají svůj vlastní grafický otisk v betonu. Najdete tu například písemné vyznačení Sněžky nebo Martinova dolu.

Foto: Benedikt Markel
Interiéry krkonošského centra environmentálního vzdělání

Stavba sice na první pohled vyniká svým geometrickým exteriérem zapuštěným do země, nicméně primární účel objektu ztělesňují právě pod povrchem ukryté vnitřní prostory. Kromě kulturního sálu a garáže v jednom se v KCEV nachází laboratoř, posluchárna, učebna a knihovna. Vzdělávací instituce se snaží překlenout propast mezi odborníky, státní správou a širokou veřejností a srozumitelně komunikovat i popularizovat environmentální problematiku. Vypadá to, že Krtek splnil svůj účel, celoročně se tu koná plno akcí. 

Foto: Benedikt Markel
ab
ab
ab
ab
ab