Kategorie

Na trhu jsou výrobky pro děti s toxickými ftaláty

O tom, že školní pomůcky z PVC mohou obsahovat nebezpečné ftaláty, jsme vás již informovali. Sdružení Arnika požádalo o chemické rozbory dalších výrobků z PVC, jejichž cílem bylo zjistit prokázat či vyvrátit přítomnost esterů kyseliny ftalové a v některých případech 4-nonylfenolu.
Přítomnost rizikových ftalátů byla odhalena v odsávače hlenů určené pro kojence, v dětské pláštěnce „Veselá žába“ a jejím obalu a v plastových plážových botičkách. Překvapivé, že? Neméně překvapující jsou však závěry vyplývající z naší legislativy. Zatímco u pláštěnky, jejího obalu a plážových botiče je zřejmé, že došlo k porušení legislativních norem a následné stažení z prodeje je tedy nasnadě, u prvního z uvedených výrobků je situace podstatně komplikovanější. „Z hlediska legislativního je zde totiž paradox. Pokud by byl tento výrobek deklarován jako výrobek pro péči o dítě, vztahovala by se na něj vyhláška 84/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví, která použití ftalátů limituje na 0,1 hm. %. Pokud je tento výrobek deklarován jako prostředek zdravotnické techniky, je možno DEHP používat. Legislativa není v tomto směru jednotná,“ uvedl Ing. Jiří Samsonek, vedoucí laboratoře analytické chemie a mikrobiologie v ITC Zlín, tedy laboratoře provádějící uvedené testy. A tak ačkoliv zdravý rozum velí stáhnout odsávačku z prodeje nezávisle na tom, zda patří mezi výrobky pro děti či mezi zdravotnické pomůcky, není jisté, zda k tomu skutečně dojde. Pokud totiž výrobce sám deklaruje odsávačku jako zdravotnickou pomůcku, není právní důvod pro její zákaz. Jak tedy ochránit své dítě před škodlivým PVC? Předsedkyně sdružení Arnika, Ing. Miroslava Jopková doporučuje zcela vyloučit výrobky obsahující PVC. „Pokud rodiče chtějí mít jistotu, že jejich děti nepoužívají výrobky s obsahem toxických látek, měli by zvolit raději jiný materiál než PVC. Spotřebitel totiž nemá možnost v obchodě zjistit, který výrobek z PVC nebezpečné látky obsahuje a který ne.“ Požadavek, aby se PVC nepoužívalo jako materiál pro výrobu hraček a výrobků pro děti je také součástí petice „Za náhradu PVC“. Petici ke 2. 8. 2007 podepsalo 5026 lidí, mimo jiné i významné osobnosti z vědecké, politické i kulturní scény.
ab
ab
ab
ab
ab