Kategorie

Na opravy bytů se bude vztahovat nižší DPH

Minulý týden navrhla Evropská komise 17 členským zemím, včetně Česka, umožnit výjimky na sníženou daň z přidané hodnoty u služeb náročných na lidskou práci.
Do konce roku 2010 tak budou ve snížené pětiprocentní sazbě opravy bytů, čištění oken, úklid domácností a domácí pečovatelské služby.

Snížené, pětiprocentní DPH se bude vztahovat mimo jiné na umývání oken

Kadeřníci a opravny nezlevní

Návrh vychází z únorové dohody ministrů financí EU, podle níž mohou mít státy do konce roku 2010 sníženou DPH ve dvou kategoriích služeb náročných na lidskou práci, ve výjimečných případech ve třech. ČR nakonec prosadila tři oblasti výjimek. První jsou renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů vyjma materiálů. Druhou je čištění oken a úklid v domácnostech a třetí domácí pečovatelské služby. V tomto případě jde například o pomoc v domácnosti a péče o děti, staré, nemocné nebo postižené osoby. Na všechny tyto služby by se měla nadále vztahovat sazba DPH 5 procent. Naopak služby kadeřníků a opraven zůstanou zdaněny 19 procenty. Do této sazby přešly společně s ostatními službami v roce 2004, kdy ČR vstoupila do EU. Nyní musí návrh komise schválit v Radě EU členské státy. Podle diplomatů by to ale nemělo narazit na žádné potíže.

Přehled vyjímek ve členských zemích

Země

 Služba náročná na lidskou práci

Belgie

drobné opravy obuvi, kol a oblečení; opravy bytů starších 5 let

Kypr

opravy bytů, kadeřnické služby

ČR

opravy bytů, čištění oken, domácí pečovatelské služby

Řecko

drobné opravy obuvi, kol a oblečení; opravy bytů; pečovatelské služby

Španělsko

zednické práce při opravách bytů; kadeřnické služby

Finsko

drobné opravy obuvi, kol a oblečení; kadeřnické služby

Francie

 opravy bytů starších 2 let; čištění oken; domácí pečovatelské služby

Maďarsko

opravy bytů; drobné opravy obuvi, kol a oblečení; domácí pečovatelské služby

Itálie

 opravy bytů; domácí pečovatelské služby

Lucembursko

 drobné opravy obuvi, kol a oblečení; čištění oken, kadeřnické služby

Lotyšsko

 opravy bytů; kadeřnické služby

Malta

 drobné opravy obuvi, kol a oblečení; domácí pečovatelské služby

Nizozemsko

 drobné opravy obuvi, kol a oblečení; kadeřnické služby; malířské služby a opravy na bytech starších 10 let

Polsko

 drobné opravy obuvi, kol a oblečení; kadeřnické služby; opravy bytů

Portugalsko

 opravy bytů; domácí pečovatelské služby

Slovinsko

 opravy bytů

Velká Británie

 opravy bytů (pouze na ostrově Man)

Zdroj: Hospodářské noviny
ab
ab
ab
ab
ab