Kategorie

Myslete na elektronické zabezpečení domu

Kdo nezažil vykradení na vlastní kůži, těžko si asi představí, že samotná krádež nepředstavuje jenom finanční a materiální újmu. Jde především o bezmocnost z narušeného soukromí.

Pocit znechucení, že někdo cizí zasahoval bez našeho vědomí do našich nejcitlivějších záležitostí v nás zůstane ukryta ještě dlouho po škodné události. Zajistit bezpečnost vlastního domova se stává nezbytností. Nečekejme, až se to stane, a buďme před nenechavci vždy o krok napřed. V minulém seriálu jsme se seznámili s možnosti mechanické ochrany. V dnešním díle se podrobněji seznámíme s elektronickými zabezpečovacími systémy. Mnoho lidí je vidí jako zbytečný luxus. Po zhotovení cenové nabídky však často zjistí, že cena odpovídá hodnotě jednoho běžného domácího elektrospotřebiče.

Elektronické zabezpečení ruku v ruce s mechanickým

Elektronická zabezpečovací signalizace je doplňujícím systémem mechanické ochrany. Neubrání sice násilnému vniknutí do chráněného objektu, ale upozorní nás na to, čímž pachateli můžeme znemožnit svůj záměr dokonat. Dojde-li k vloupání, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsme v domě přítomni nebo nikoliv, musí být okamžitě odhaleno a musí být proveden účinný zásah. Podle předchozího nastavení zabezpečovacího systému bude o narušení střeženého objektu informován vlastník, bezpečnostní služba nebo přímo policie.

Z čeho se elektronický zabezpečovací systém skládá

Elektronický zabezpečovací systém se skládá z ovládací ústředny s vlastním ovladačem a různých dalších prvků, které si klient zvolí. Může se jednat o magnetické spínače na dveřích a oknech, detektory rozbití skla, které reagují na frekvenci lomu skla upnutého v okenním rámu, prostorová čidla, která reagují na pohyb osob nebo ostatní aktivní detektory, jako například otřesové, kouřové nebo reagující na únik plynu.

Ústředna

Mozkem každého zabezpečovacího systému je ústředna. Ta vyhodnocuje veškeré signály ze snímačů a ovládacích zařízení. Na základě jejich analýzy a v souladu s naprogramováním rozhoduje o vyhlášení poplachu.

Magnetický detektor

Ke většině vloupání dojde překonáním vchodových dveří. Proto je ochrana vstupu nejpodstatnější. Dveře by měly být především chráněny mechanickým zámkem, aby nemohlo dojít k jejich snadnému otevření. O indikaci otevření dveří se postará magnetický detektor. Ten upozorní ústřednu, že došlo k otevření dveří a ústředna většinou čeká na odjištění systému. Pokud nedojde k odjištění během nastavené doby, dojde k vyhlášení poplachu narušení objektu. Podobným způsobem jako vstupní dveře lze zajistit všechny vstupy do objektu, tj. všechny dveře a okna.

Akustický detektor

Pro detekci rozbití skleněné výplně se dnes používají akustické detektory rozbití skla. Tyto snímače jsou umístěny v místnosti, kde jsou skleněné výplně. Jsou schopny vysoce přesně detekovat rozbití skla. Kvalitní snímače jsou přitom zcela imunní vůči jiným podobným zvukům.

Infrapasivní snímač

Pro kvalitní ochranu vnitřních prostor před narušiteli se používají především infrapasivní snímače. Tyto detektory jsou schopny na základě analýzy teplot v místnosti spolehlivě detekovat pohyb člověka v prostoru. Pro různé aplikace se používají různé snímače s odlišnou charakteristikou, například vhodné pro standardní prostory, pro dlouhé, úzké chodby nebo snímače imunní menším živočichům.

Požární snímač

Standardem u zabezpečovacích systémů je také ochrana objektů před nebezpečím požáru nebo výbuchu. Ke včasné detekci požáru se používají ionizační, optické nebo tepelné požární snímače. Nejpoužívanější hlásiče jsou ionizační, které velice rychle a spolehlivě detekují zvýšený výskyt kouře v místnosti a vynikají také příznivou cenou. Standardně mají v sobě zabudovanou sirénu, která dokáže v nebezpečí zalarmovat obyvatele.

Detektor úniku plynu

Pokud se k topení nebo vaření používá plyn, mělo by být samozřejmostí použití detektoru úniku plynu. Nejmodernější typy umožňují detekci všech druhů výbušných plynů a v případě zvýšení koncentrace plynu nad nastavenou bezpečnou mez aktivují zabezpečovací systém. Zároveň lokálně signalizují nebezpečí sirénou a umožňují též automatické uzavření přívodu plynu v případě nebezpečí.

Štítky:

bezpečnost
ab
ab
ab
ab
ab