Kategorie

Může nábytek z dřevotřísky škodit vašemu zdraví?

Jak poznáte, že se z nově pořízeného kousku dřevěného nábytku nebudou uvolňovat jedovaté látky? Poradíme vám, čeho si všímat a které faktory sledovat.
Největší výhodou dřeva je fakt, že se jedná o obnovitelný zdroj, který je z hlediska „výroby“ energeticky nenáročný. To je patrné zejména při srovnání s výrobky z plastů a jejich výrobním cyklem počínajícím těžbou ropy. Oproti plastům se dřevo vyznačuje delší životností a rovněž odpadá problém s případnou likvidací, kdy je možné ho pálit či kompostovat bez uvolňování toxických látek. Je vaše dřevěná ložnice z masivu, nebo dřevotřísky? Mohlo by se zdát, že dřevěné výrobky jsou bezvýhradně šetrné k životnímu prostředí a tedy i k lidskému zdraví, nicméně i zde se objevuje příslovečné „ale“. Ne všechny výrobky, které jsou na trhu k dostání, naplňují myšlenku dřeva jako ekologicky a zdravotně šetrného materiálu. I při nákupu dřevěných výrobků by se zákazník měl zajímat o složení výrobku a o jeho původ.

Bezpečný dřevěný nábytek? Pozor na dřevotřísku

Vedle výrobků z kvalitního masivního dřeva je možné koupit rovněž ty, které byly vyrobeny z dřevotřísky či různých dřevotřískových a dřevovláknitých desek (DTD, OSB, MDF, HPL). Při výrobě dřevotřísky se používá méně dřeva, případně dřevo málo kvalitní či odpadní. Právě proto jsou tyto výrobky levnější než ty z masivního dřeva.  Největším problémem však je používání močovino-formaldehydových pryskyřic, které v případě dřevotřísky slouží jako lepidlo. Formaldehyd se poté ve formě jedovatého plynu může uvolňovat a působit zdravotní potíže. Jako lepidlo slouží v dřevotřísce močovino-formaldehydové pryskyřice. Pozitivním jevem je, že v současnosti dochází ke snižování používaného množství formaldehydu, nicméně i nadále je lépe být na pozoru. Určitě se vyplatí dávat přednost masivnímu dřevu, případně speciálním dřevovláknitým deskám OSB, které se používají rovněž v ekologickém stavitelství. Při výrobě těchto desek se na rozdíl od těch běžných používá pouze pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic. Celý článek naleznete na stránkách našeho partnerského magazínu Nazeleno.cz
ab
ab
ab
ab
ab