Kategorie

Mráz jako kontrolor hrubé stavby

Praskliny ve zdech nebo základech dokáží nejen výrazně zvednout náklady, ale i mandle. Proto je lepší hrubou stavbu pro vymrznutí ještě před příchodem mrazů připravit, abyste pak nemuseli nový dům ještě před prvními interiérovými pracemi svírat věncem nebo svorkami.
V první řadě je třeba rozlišovat mezi uzavřenou a otevřenou hrubou stavbou. Uzavřená je taková stavba, která je zastřešená, osazena okny a provizorními vstupními dveřmi. Díky tomu se může v domě vytvořit mikroklima, které pomáhá stavbě vyschnout postupně a nikoli v nárazových skocích, jak tomu bývá u otevřených hrubých staveb – tedy takových, kde okna i dveře chybí.

Ideálně připravená hrubá stavba pro vymrznutí či interiérové práce

Foto: archiv autorky

Jak ovlivní vymrznutí hrubou stavbu?

Mráz, který sebou přináší zmrznutí vody ve všech místech stavby, prověří, zda byl dodržován dostatečný odpočinek při vytvrzování základů a stropů, tedy dozrávání železobetonu na nosnost předepsanou v projektové dokumentaci. Vzhledem k tomu, že "zrání" betonu je možné pouze v teplotách nad 5°C, je dobré si tuto část naplánovat v době od jara do konce října, kdy už obvykle přichází přízemní mrazíky. Čas můžete využít k zaizolování a zasypání základů, což je nutnou podmínkou pro začátek stavby obvodových zdí. Dobře provedené stavební postupy zabrání nepříjemným překvapením na jaře.

Průběh stavby obvodových zdí

Foto: archiv autorky

Úskalí urychlování termínu

Pokud si základová deska nebo stropy nedostatečně odpočaly, můžete se dočkat prasklin, jejichž závažnost musí posoudit statik. Stejně tak pokud popraskaly obvodové zdi kombinací příliš vlhké malty a velmi nízkých teplot, nechte si udělat statický posudek a spolu s projektantem a stavebníkem zvolte nejlepší formu nápravy. Někde budou stačit jednoduché svorky, v horším případě bude třeba sevřít obvodovým věncem celou stavbu. A v nejhorším případě můžete začít znova. Náklady si jistě dokážete spočítat sami. Vytrvalou sílu mrazu a ledu rozhodně nepodceňujte - odolá mu jen takový materiál, který obsahuje minimum nebo žádnou vodu a to rozhodně nebývá ten, který jste použili.

Roční období a stav novostavby je zcela v harmonii

Foto: www.stavtesnami.cz

Jak zabezpečit dům pro vymrznutí?

Základem je vytvrzená základová deska, suché obvodové zdi a v případě patrového domu i odpočatý železobetonový strop. Pak je teprve možné začít klást nosné trámy a položit střechu. Vhodné je suché obvodové zdi hydroizolovat. Vyplatí se to u nárazových zimních a jarních oblev, po kterých následuje prudký teplotní propad. Vhodné je i osadit okna, případně jinak uzavřít okenní otvory a vsadit i provizorní vstupní (případně i garážové) dveře. Pozvolné snižování teploty díky vytvořenému vnitřnímu klimatu stavby umožní doschnout mírně vlhkým stěnám, které sice byly postaveny podle plánu, ale mráz je překvapil.
ab
ab
ab
ab
ab