Kategorie

Možnosti zateplení fasády

Nejčastějším způsobem, jak snížit energetické náklady na bydlení, je zateplení fasády obytných staveb. Nejde jen o materiál, důležité je také zvolit správný tepelně-izolační systém.
Vnější plášť budovy spolu s okenními a dveřními otvory, to jsou místa, kudy uniká nejvíce tepla. Efektivním řešením, jak tomu zamezit, je zateplení fasády, přičemž v úvahu bereme nejen použité materiály, ale i způsoby provedení.

Zateplení uvnitř, nebo vně?

Vnitřní zateplení je bezesporu méně časté, neboť s sebou nese více nevýhod než předností. Při aplikaci tohoto typu zateplení vznikají často tepelné mosty, konstrukce je navíc vystavena působení klimatických změn, což kromě jiného snižuje i její životnost. Doporučit ho lze pouze v určitých případech. „Izolovat budovy zevnitř je technicky složitější,“ potvrzuje Halina Kučerová, marketingový a technický specialista firmy Rockwool. Deska Airrock ND pro tepelnou izolaci provětrávaných fasád, dělících příček a sendvičového zdiva. Zamezí profoukávání izolace. „Správné řešení vyžaduje použití speciálních materiálů a postupů. Doporučujeme ho v těch případech, kdy není možné izolovat zvenku – především pokud jde o historickou budovu s cennou fasádou, kterou nechceme vnějším zateplením znehodnotit. Společnost Rockwool, výrobce izolací z minerální, respektive kamenné vlny, dokončila vývoj speciálního systému pro vnitřní zateplení historických budov a v blízké budoucnosti ho uvede na trh.“

Vnější tepelně-izolační systémy

Naopak vnější zateplení chrání fasádu před povětrnostními vlivy i hlukem zvenčí, zvyšuje požární bezpečnost, dům získá kvalitní vzhled. Asi zatím nejobvyklejším a nejčastěji využívaným způsobem vnějšího zateplení fasád je takzvaný kontaktní systém (ETICS), kdy je zpravidla deskový tepelně-izolační materiál připevněn k podkladu, na něj je aplikována výztuž, například skleněná síťovina, a pak je fasáda uzavřena omítkou nebo jinou povrchovou úpravou. Výhodou těchto systémů je absence jakýchkoli tepelných mostů. Víceúčelová deska Multirock je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace v místech bez mechanického zatížení izolační výplně a tam, kde nevznikají nároky na akustické vlastnosti. „V místech tepelných mostů dochází k velkým tepelným ztrátám, nejčastěji se tvoří v oblasti styku dvou různých konstrukcí, např. stěny a stropu, v místě překladu nad oknem, u balkónových nosníků, v rámech výplní otvorů. Velkou chybou je, když se dimenzuje tloušťka tepelné izolace na standardní obvodovou konstrukci a ne na slabá místa, jako jsou věnce a překlady. S odhalením rizikových míst může pomoci i termovizní kamera,“ upozorňuje Halina Kučerová. Stále větší oblibu nachází zateplovací systémy s provětrávanou fasádou. Ty jsou tvořeny nosným roštem či jinou konstrukcí, dále tepelně-izolačním materiálem – nejčastěji deskovým, ale může jít i o jiný typ, poslední vrstvou je předsazený montovaný obklad. V tomto zateplovacím systému hraje svou efektivní roli i provětrávaná vzduchová mezera mezi tepelnou izolací a obkladem, která slouží také pro odvádění vodních par, prostupujících konstrukcí objektu.

Zateplovací systémy s provětráváním

„Provětrávané zateplovací systémy jsou využívány jak u velkých staveb kancelářských budov, tak pro dodatečné zateplení rodinných domků – a to i přes původní omítku,“ říká Kučerová ze společnosti Rockwool. „Jejich výhodou je, že je možné zateplit rodinný dům svépomocí, což se u kontaktního systému nedoporučuje. I zde se uplatní tepelně-izolační desky z kamenné vlny, například  Airrock ND nebo Airrock HD – díky vyšší hustotě ideálně drží tvar – nesesedají se.“ Předností kamenných či minerálních tepelně-izolačních materiálů je také odolnost vůči ohni a vysoká paropropustnost. Dalším možným řešením při zateplování mohou být systémy omítkové. Ty tvoří obvykle samotná tepelně-izolační omítka a další omítková vrstva, která plní ochrannou funkci. Tepelně-izolační vrstva se nanáší tak jako běžná omítka v tloušťce až 50 milimetrů, na ni pak je aplikována ochranná omítková vrstva. Je nasnadě, že tento typ omítkových systémů nedosahuje vysoké účinnosti, v této oblasti představuje spíše doplňkový sortiment.

Než začneme zateplovat

Pokud se rozhodneme pro zateplení fasády, je třeba dodržet určité zásady. „V první fázi je vhodné zajistit zpracování energetického hodnocení obvodových konstrukcí budovy, nejčastěji formou energetického auditu,“ vysvětluje Halina Kučerová. „Nelze rovněž podceňovat projektové řešení. Před zahájením stavby, v samotném počátku projektové dokumentace, je nutné vyřešit riziková místa stavby. Velmi důležitý je správný výběr realizační firmy a zajištění kvalifikovaného dozoru investora, který dohlíží na průběh provádění zateplení.“ Výběr izolace pro zateplení je důležitý i z hlediska požární ochrany objektu, v tomto případě jde především o izolace z minerální vlny. „Tyto izolace mají výborné tepelně-izolační vlastnosti, nehoří, tlumí hluk, jsou prodyšné a šetrné k životnímu prostředí. Společnost Rockwool, doporučuje pro fasády unikátní dvouvrstou izolační desku Frontrock MAX E, která se vyrábí až do tloušťky 28 cm a je ideální pro zateplení nízkoenergetických i pasivních domů.“
ab
ab
ab
ab
ab