Kategorie

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PODPOŘÍ OBNOVU HISTORICKÝCH VYSOKÝCH PECÍ

Moravskoslezský kraj se bude podílet na obnově industriální národní kulturní památky ze souboru Evropského dědictví v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Smlouvu o partnerství se zájmovým sdružením právnických osob Dolní oblast Vítkovice, které je nositelem rozsáhlého záměru obnovy historického areálu vysokých pecí a navazujících technických památek, dnes podepsal hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas.
Z tiskové zprávy Kanceláře hejtmana kraje ze dne 17. července 2009
Cílem je pomoci s realizací projektu na zpřístupnění a nové využití národní kulturní památky Vítkovice. To mimo jiné znamená, že se budeme podílet na zajištění marketingové propagace, průvodcovských služeb, přípravě návštěvní trasy a také na propojení Dolu Hlubina a vítkovického areálu,“ uvedl hejtman Jaroslav Palas po podpisu dokumentu.
Moravskoslezský kraj se podle něj bude také podílet na přípravě dokumentace pro žádost o dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) tak, aby se zvýšila šance sdružení Dolní oblast Vítkovic získat prostředky na uskutečnění rozsáhlých záměrů oživení industriálního kulturního dědictví v podobě Dolu Hlubina a vysokých pecí Vítkovic. Počítá se také s finanční podporou z rozpočtu kraje, jejíž výše se odvine od jednotlivých záměrů, které projdou schválením v radě a zastupitelstvu Moravskoslezského kraje.
Sdružení Dolní oblast Vítkovic se na druhé straně zavázalo k zajištění projektové dokumentace a potřebných povolení, k zajištění přednostních práv využití rekonstruovaných, vhodných objektů pro potřeby kraje a zajištění prostoru budoucího informačního centra. Ponese také odpovědnost za celé financování a realizaci projektu zpřístupnění a nového využití národní kulturní památky, která je od konce loňského roku součástí sítě památek s prestižním označením „Evropské dědictví“.
 Obnova nejcennějších částí objektů národní kulturní památky se plánuje do roku 2013. Investorem rekonstrukcí a budování prohlídkových tras bude zmíněné zájmové sdružení Dolní oblast Vítkovice. Jeho členem je kromě strojírenské společnosti VÍTKOVICE, a.s., která je vlastníkem areálu národní kulturní památky vysokých pecí, také Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava. Partnerem je vedle Moravskoslezského kraje také statutární město Ostrava.
ab
ab
ab
ab
ab