Kategorie

Moravská galerie odložila opravu Jurkovičovy vily

Jurkovičova vila bývá považována za jednu z nejvýznamnějších secesních architektonických památek v Brně. Vilu, která patřila známému brněnskému architektovi Jurkovičovi, koupila v roce 2006 Moravská galerie za více než patnáct miliónů korun.
Galerie plánovala nákladnou rekonstrukci této cenné historické památky v přibližné výši čtyřiceti miliónů korun, ovšem z důvodu nedostatku financí ji však musela odložit na příští rok. Moravská galerie totiž stále ještě čeká na příslib peněz z takzvaných norských fondů, z nichž měly být opravy z velké části hrazeny. Jurkovičova vila Dušan Samo Jurkovič je považován za jednoho z nejvýznamnějších architektů, kteří u nás působili na přelomu 19. a 20. století, zvláště díky osobitému spojování secesní architektury a lidových architektonických prvků. Rodinnou vilu s ateliérem postavil v letech 1905 – 1906 v těsné blízkosti Císařského lesa (dnešní Willsonův les) podle svého vlastního projektu založeného na principech anglického venkovského domu „cottage“, obýval ji však jen krátkou dobu. Stavba však zůstává jedinečnou ukázkou jeho uměleckého díla spojujícího prvky architektury a užitého i výtvarného umění a v roce 1963 byla zápsána do Ústředníího seznamu nemovitých kulturních památek. Schodišťová hala v Jurkovičově vile Po koupi vily provedla Moravská galerie ve vile rozsáhlý průzkum, který ukázal, že vila je v relativně dobrém technickém stavu, odpovídajícím stáří domu. Překvapením bylo zjištění, že celá nadzemní část stavby nad kamennou podezdívkou, působící poměrně masivním dojmem zděné stavby, je provedena jako dřevostavba, oboustranně pokrytá několikacentimetrovou vrstvou korkových desek a omítkou. Jako součást průzkumů byla provedena inventarizace veškerých dochovaných i nedochovaných prvků stavby s doporučením způsobu obnovy, na jejímž základě vznikl také identifikační katalog původního dochovaného i nedochovaného mobiliáře vily. Původní podoba přijímacího salonu navrženého Dušanem Samo Jurkovičem Původně galerie plánovala už na příští příští rok zpřístupnění stálé expozice, neboť o návštěvu Jurkovičovy vily projevili návštěvníci nečekaný zájem při mimořádných prohlídkách, které galerie letos v létě příležitostně pořádala. Poprvé od roku 1906 byla vila otevřena dubnu, kdy na prohlídku přišlo asi tisíc lidí a následně se akce několikrát opakovala. Další příležitost návštěvy by měli zájemci dostat v říjnu. I přes prodloužení schvalovacího procesu, je prý projekt velmi dobře hodnocen a vedení galerie pokládá získání prostředků z norských fondů za pravděpodobné. Podle Hany Laudátové, mluvčí Moravské galerie,  očekávají schválení galeristé žádosti v lednu nebo v únoru. Foto: Archiv Moravské galerie
ab
ab
ab
ab
ab