Kategorie

Monopol RWE Transgas na dodávky plynu je neotřesitelný

Národní zpráva o elektroenergetice a plynárenství uvádí, že na trhu s plynem ještě nějaký čas pravděpodobně nebude existovat konkurence.
Ve zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu se objevila například tato pasáž: "K termínu zahájení plynárenského roku, to je k 1. říjnu 2005, nedošlo k přidělení žádné přepravní kapacity pro nově příchozí obchodníky s plynem, z čehož bylo zřejmé, že v následujícím období bude dodávky na českém trhu zajišťovat pouze firma RWE Transgas." Dokumentem se bude zítra zabývat vláda pověřená dočasným výkonem funkcí.

RWE Transgas má na českém trhu s plynem monopol a dokáže z toho těžit

Monopol na doživotí

Ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že se v průběhu topné sezony 2005/2006 neočekával vstup nového dodavatele na český trh s plynem, neboť veškerý plyn uskladněný v podzemních zásobnících pro dodávky na tuzemský trh patřil RWE Transgas. "Nikdo jiný než tato firma nebyl a stále není schopen nabídnout dostatečnou flexibilitu a bezpečnost dodávky. Společnost bude mít v dohledné době faktický monopol na poskytování služby uskladňování plynu v podzemních zásobnících. Faktický přístup do těchto zařízení je přitom nezbytným předpokladem pro vznik konkurenčního prostředí na trhu," uvádí ministerstvo. Skupina RWE prostřednictvím šesti regionálních distributorů ovládá skoro 84 procent prodejů uskutečněných v Česku.

Komu prospěje liberalizace?

Trh s plynem v České republice se podle energetického zákona formálně liberalizuje a v důsledku toho jsou jednotlivé kategorie konečných zákazníků zbavovány ochrany prostřednictvím regulovaných cen. Trh má být plně liberalizován od začátku příštího roku. Zdroj: www.iHNed.cz
ab
ab
ab
ab
ab