Kategorie

Moderní panelový byt

„Králíkárny, noclehárny, krabice, šedivá hradba, bydlení bez tváře, ghetta… tak jsou pojmenovávána útočiště třetiny z nás.“ Těmito slovy uvádějí svoji knihu o moderním způsobu bydlení v panelových domech autoři Iva Poslušná, Miloslav Meixner a kol.
 
Cílem knihy přitom není poukazovat na nepříjemné stránky, které život v panelovém domě přináší, ale naopak poskytnout čtenářům a uživatelům panelových bytů cenné rady, jak si své bydlení v panelovém domě co nejvíce zpříjemnit a uzpůsobit tak, aby se zde jeho obyvatelé cítili co nejlépe.

Proměny panelových domů

Panelové domy v současné době procházejí velkou proměnou. Od dob revoluce jsme svědky toho, jak se mění nejen vnější vzhled panelových domů, ale stále více narůstá také poptávka obyvatel po rekonstrukcích bytových jader a dispozičních úpravách panelových bytů.
 
Kniha je určena především těm, kteří v současné době plánují koupi bytu v panelovém domě, nebo již takovýto byt vlastní a uvažují o jeho rekonstrukci.
 
Autoři se nejdříve krátce věnují historii vzniku a vývoje panelových domů. Poukazují na to, že se nepotvrdily katastrofické scénáře o jejich osudu a že tedy i tyto domy jsou schopny regenerace, ovšem pod podmínkou rozsáhlých rekonstrukcí tak, aby bylo vyhověno novým technickým normám. Tak budou panelové domy moci i nadále sloužit svým obyvatelům.
 

Regenerace vnější i vnitřní

Kniha dále přináší postupy pro vnější regeneraci panelových domů. Popisuje jednotlivé druhy a způsoby zkvalitnění bydlení od zateplení obvodových plášťů přes úpravy vstupů a výměnu zvonkových panelů a poštovních schránek po vytvoření střešní nástavby či výměnu oken.
 
Dále se autoři zabývají regenerací vnitřní. Uvažují různá dispoziční řešení a přinášejí konkrétní tipy pro zařízení či rekonstrukce jednotlivých místností. Mezi praktickými radami naleznou čtenáři také upozornění na platné normy, kterými je třeba se při rekonstrukcích či různých úpravách bytů řídit.
 
Kniha přináší rady nejen pro řešení konstrukční či technická, ale také například návrhy pro kombinace vhodných materiálů a barev.
 
Stěžejní část knihy tvoří příklady 17 moderních panelových bytů, které navrhli čeští architekti. Ukázkové realizace jsou vybrány tak, aby každý z bytů představoval poněkud odlišný typ bydlení, aby se jednalo o byty obývané lidmi různého věku, profese, s rozličnými potřebami a představami.
 
Autoři tak dokazují, že i obyčejný panelový byt se dá proměnit v příjemné a zajímavé místo k životu.
 
Knihu vydalo v Brně roku 2007 vydavatelství ERA group spol. s r. o.
 
ab
ab
ab
ab
ab