Kategorie

MODERNÍ MONITORY VITÁLNÍCH FUNKCÍ HLÍDAJÍ PACIENTY DĚTSKÉHO TRAUMACENTRA V ÚSTÍ NAD LABEM

Nadační fond Kolečko a Raiffeisen stavební spořitelna a.s. věnovaly centrům dětské traumatologie v Hradci Králové, Ústí nad Labem a  Českých Budějovicích 1.000.251,- Kč.
 
Z tiskové zprávy RSTS a Nadačního fonduKlečko ze dne 14.5. 2009

Projekt Rozsviťte dětem oči

Prostředky jsou určeny na nákup přístrojů a vybavení pracovišť specializovaných na léčbu poraněných dětí. Dar ve výši 657.800,-Kč, který poskytla RSTS a.s., je výsledkem druhé vlny úspěšného projektu „Rozsviťte raději dětské oči“. Podle stejného klíče jako v listopadu a prosinci roku 2007 věnovala RSTS a.s. z každé nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření 50,- Kč na pomoc poraněným dětem. Částku 342. 451,- Kč věnoval nadační fond Kolečko, jehož hlavním zdrojem příjmů jsou dary partnerů a výnosy výročních benefičních akcí. Společný projekt nadačního fondu Kolečko a Raiffeisen stavební spořitelny a.s. umožnil Oddělení dětské chirurgie-dětskému úrazovému centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem pořízení monitorů vitálních funkcí typů Dinamap ProCare 400 a Dash 4000 v celkové hodnotě 330.000,-Kč. „Výběr přístrojů byl podřízen základní podmínce a to maximální přínosnosti pro oddělení a naše pacienty“, říká primář MUDr.Petr Polák.

MUDr. Polák a Ing. Kubátová

Jediné chirurgické pracoviště pro dětské pacienty v Ústeckém kraji ošetří ročně téměř 4 000 traumatologických pacientů, z nichž je více než 500 hospitalizováno.  Z hlediska traumatologické chirurgie se běžně povádějí operace kostí i výkony z oblasti „měkké“ orgánové traumatologie, v rámci traumatologie se léčí také pacienti s popáleninami.

Monitor vitálních funkcí

Nadační fond Kolečko

Nadační fond Kolečko působí v neziskovém sektoru od roku 2004 s cílem pomáhat dětem, které jsou jakýmkoliv způsobem traumatizovány po těžkém úrazu. Dlouhodobě podporuje Centrum dětské chirurgie a traumatologie při Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v Praze - Krči, kam byly v uplynulých letech převedeny prostředky ve výši více než 2 000 000,- Kč, které fond získal od sponzorů a v rámci každoročních divadelních beneficí a dobročinných aukcí. Projekt „Rozsviťte raději dětské oči“, iniciovaný Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. na podzim roku 2007, umožnil pomoci i dalším třem mimopražským traumacentrům v Brně, Ostravě, Plzni a také pracovišti v Praze-Motole. „Je úžasné, že se RSTS rozhodla pokračovat ve spolupráci s nadačním fondem Kolečko“, říká herečka Linda Rybová, patronka nadačního fondu.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (RSTS) působí na českém trhu už od roku 1993 a od roku 1998 se profiluje jako Specialista na (moderní) bydlení. RSTS dlouhodobě podporuje charitativní projekty a neziskový sektor, příkladem může být kromě spolupráce s NF Kolečko také podpora obecně prospěšné společnosti Podaná ruka či denního stacionáře Akord pro handicapované děti. „Jsme velmi rádi, že jsme i letos mohli přispět na dobrou věc a finančně podpořit dětská traumacentra, která pomáhají zraněným dětem k úspěšnému uzdravení a návratu do normálního života,“ řekl Ing. Jan Jeníček, předseda představenstva RSTS.

Info, foto : tisková zpráva RSTS a Nadačního fonduKlečko ze dne 14.5. 2009
ab
ab
ab
ab
ab