Kategorie

Moderní dřevostavby

Dřevostavby. To již nejsou jen venkovské chaloupky či domy, s nimiž se můžeme setkat jen za hranicemi naší vlasti. Dřevo se začíná těšit stále větší oblibě také u nás a zájem veřejnosti o moderní stavby s použitím dřevěné konstrukce stále stoupá.
 
Kniha z pera dvojice mladých architektů – Václava Zahradníčka a Pavla Horáka bude dobrým průvodcem pro všechny, kdo o výstavbě takovéto dřevostavby sami uvažují, ale také pro tu část široké veřejnosti, kterou zajímá kvalitní a moderní architektura a chce se o současných postupech a trendech dozvědět co nejvíce.
 

Využití dřeva v moderní architektuře

Dřevo má v architektuře své nezastupitelné místo již od pravěku. Jak píší sami autoři: „Mnohem dříve, než začal člověk používat cihly, respektive něco z nevypálené hlíny, co jim bylo vzdáleně podobné, používal na konstrukci svého obydlí právě dřevo. Historicky se jedná spolu s kamenem o nejstarší stavební materiál vůbec.“
 
Je tedy zřejmé, že dřevo se při stavbě lidských obydlí používalo již od prvopočátku a ani dnes, ve 21. století, kdy byly vyvinuty nejrůznější technicky takřka dokonalé materiály, nebyly v mnoha ohledech vlastnosti dřeva překonány.
 
Dřevo je materiál přírodní, a tedy ryze ekologický, a má tudíž své nezaměnitelné vlastnosti, díky nimž působí na člověka velmi příjemně také po stránce estetické a psychologické.
 
Pro dřevostavby se jistě rozhodnou především ti z nás, kdo mají blízko k přírodě a rozhodli se také v souladu s přírodou žít a bydlet. Dřevostavby určitě velmi dobře zapadnou například do horských oblastí, ale nejen tam. V knize najdeme mnohé příklady dřevostaveb postavených ve velkých městských aglomeracích, např. „dřevěnou“ čtvrť ve Vídni.
 

Současné trendy v zahraničí i u nás

Že se u dřevostaveb nemusí jednat jen o obytné či rodinné domy, ale také o budovy veřejné či správní dokazuje ukázka školního objektu v Rakousku. Tato budova je částečnou adaptací a částečnou novostavbou v pasivním standardu s originálním „dřevěným“ interiérem.
 
Zájemci v knize naleznou více podobných příkladů realizací, jež zastupují současné světové trendy v oblasti moderní architektury dřevostaveb.
 
Pokud sami uvažujete o realizaci vlastní dřevostavby, nebo jste se již rozhodli, pak je kniha určena právě vám.
Naleznete v ní vyčerpávající informace o všem, co budoucí majitel dřevostavby potřebuje vědět, od počátečního investičního záměru až po dokončení realizace.
 
Čtenáři se seznámí rovněž s jednotlivými typy dřevostaveb, způsoby vytápění, ale i s možnostmi řešení interiéru moderních dřevostaveb.
Součástí knihy je bohatá fotodokumentace realizací dřevostaveb, text je doprovázen řadou ilustračních obrázků a vysvětlujících náčrtů a kreseb.
 
Knihu vydalo vydavatelství ERA group spol. s r. o. v Brně roku 2007.
ab
ab
ab
ab
ab