Kategorie

Mladí architekti z Vídně - YOUNG VIENNESE ARCHITECTS 2

V galerii Jaroslava Frágnera v Praze se představili mladí architekti z Vídně - YOUNG VIENNESE ARCHITECTS 2. Tento projekt, který mněl za úkol představit realizace mladých architektů z Vídně a byl součástí Víděňského roku architektury 2005, byl zcela hrazen vídeňskou radnicí. Projekt se představil v Praze pod názvem Yo.V.A. – Young Viennese Architects (Mladí vídeňští architekti)a byl pokračováním od podzimu 2007 jako Yo.V.A. 2
 

Projekt Yo.V.A. 2 se předtsavil v Praze

Premiéru si tento projekt odbyl v dubnu 2008, kde bylo vybráno na 15 autorů, kteří zde prezentovali své práce. V Praze v galerii Jaroslava Frágnera Yo.V.A. 2. bylo  představeno 12 vybraných ateliérů. Ředitel vídeňského centra architektury Dietmar Steiner -  Architekturzentrum Wien , že Vídeň je důležitým městem, co se světové architektury týče, a také, že Víděň hostí mnoho akcí zaměřených na architekturu a územní plánování. Důležité je také zmínit, že ve Vídni je možné architekturu studovat hned na třech univerzitách. Cílem  projektu Yo.V.A. 2 je představit současnou architektonickou tvář Vídně

Cílem Yo.V.A. 2 je představit realizace, nápady a koncepty mladých architektů, kteří působí ve Vídni. Nemusí to být však jen vídenští architekti. Do Vídně totiž jezdí studovat mnoho mladých nadějných talentů z celého světa. Někteří Vídeň po dokončení studia opustí, jiní zůstanou a podílejí se na utváření současné podoby Vídně. Někteří tvůrci Yo.V.A. 2 proto nejsou výhradně Rakušané, ale působí zde také Italové, Němci nebo Íránci. V rámci výběru bylo pohlíženo na tyto tři kritéria: 1. O účast na výstavě se mohli ucházet mladí architekti (jednotlivci i ateliéry) do věku 45 let (v případě skupin byl počítán průměrný věk všech účastníků). 2. Architekti museli předložit alespoň jeden projekt realizovaný ve Vídni (budova nebo interiér). Předpokladem byl inovativní charakter a svébytnost představovaných projektů. 3. Sídlo ateliéru ve Vídni.

V porotě bylo sedm členů a předsedou byl pan András Pálffy
V porotě bylo sedm členů v čele s Andreásem Pálffym profesorem architektury z vídeňské university Vienna University of Technology. Porotu představovali zástupci města Vídně z oblasti architektury, škol a akademického světa zaměřeného na architekturu, představitelé Komory architektů a inženýrských konzultantů, Rakouské společnosti pro architekturu. Z 42 portfolií bylo vybráno 12 ateliérů: · SUE ARCHITEKTEN · SOLID architecture · nonconform architektur vor ort · t-hoch-n ARCHITEKTUR · Veit Aschenbrenner Architekten · gharakhanzadeh sandbichler architekten zt gmbh · polar · HEIN-TROY Architekten · kiskan kaufmann · CHRISTOPH KARL + ANDREAS BREMHORST Architekten · HOLODECK architects · x architekten
Účastnící těchto architektonických týmů se před výběrem navzájem znali jen málo a využili přípravu výstavy k odborným diskuzím a k navazování kontaktů. Při té příležitosti vznikla společná panoramatická koláž všech týmů z příspěvků k aktuálním otázkám z oboru architektury a městského plánování.
První Yo.V.A. Při první prezentaci výstavy „Young Viennese Architects” - Yo.V.A. - bylo představeno 15 mladých tvůrců. Výstava a katalog byly pouze v německém jazyce. Výstava objela téměř všechna rakouská centra architektury, byla též k vidění v Mnichově, Stuttgartu a Berlíně. Yo.V.A. 2 Yo.V.A. 2 byla již koncipována jako putovní výstava a zahájila svou pouť 28. dubna 2008 ve Vídni. Provázela ji série přednášek „One Hundred Minutes of Architecture” – Sto minut architektury, při které všichni zúčastnění architekti představili v 25 minutových prezentacích své aktivity a pracovní metody. Projekt Yo.V.A. 2 se tedy skládá z putovní výstavy, katalogu, tzv. kartiček ateliérů a přednášek tvůrců a místních partnerů. První, hlavní část výstavy, představuje 12 tvůrců. Druhá, menší část výstavy, prezentuje Vídeňskou deklaraci o architektuře (Wiener Architekturdeklaration). V této deklaraci jsou stanoveny zásadní postoje města v oblasti architektury a podoby města. Yo.V.A. 2 má již dvojjazyčnou, německo-anglickou verzi.
Zvláštnost pro projekt Yo.V.A. 2 Výstavu zpravidla připravuje kurátor. V případě výstavy Yo.V.A. se jedná o společnou přípravu a spolupráci zaměstnanců magistrátu města Vídně a samotných architektů. Velkou výhodou toho je, že vzniká nová zvláštní možnost na poli komunikace mezi architekty a městskou správou.Výstava Yo.V.A. 2 putuje po celé Evropě První zahraniční prezentace výstavy Yo.V.A. 2 se konala v Bratislavě. V roce 2008 byla výstava k vidění také v Budapešti a Brně. V roce 2009 se na expozici Yo.V.A. 2 mohou těšit v Praze, Lublani, Bělehradě a Krakově. V plánu je též v pokračování v Bukurešti, Kyjevu, Sarajevu a Sofii.
 Foto: Archiv redakce
ab
ab
ab
ab
ab