Kategorie

Ministerstvo rozhodlo o zrušení Designcentra ČR

Pracovníkům Design centra ČR bylo sděleno náměstkem ministra Mgr. Lubošem Vaňkem v pátek 19. října 2007 rozhodnutí o zrušení Designcentra ČR.Argumenty, proč se DC ČR ruší jsou publikovány na webových stránkách MPO ČR. Jeden z nich je, že Design centrum ČR vykonává příliš činností, které MPO ČR podporovat nechce a odkazuje je na jiné rezorty (kultura, školství, zdravotnictví, doprava...). S vysvětlením zrušení této instituce pracovníci DC ČR nesouhlasí, což vyjádřili v přiloženém prohlášení.
 Prohlášení Design centra České republiky V pátek 19. října 2007 bylo pracovníkům Design centra České republiky oznámeno z úst náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR, Mgr. Luboše Vaňka, zrušení organizace ke konci letošního roku. Následně v odpoledních hodinách byla na stránkách MPO ČR zveřejněna informace „Podpora designu má posílit export“. Odborní pracovníci DC ČR vyjadřují kategorický nesouhlas s postupem MPO ČR, který tento krok nepodrobil slibované fundované odborné diskusi, v níž by bylo uspokojivě vysvětleno, jak stát hodlá zajistit péči o design v celém spektru jeho působení a z níž bylo vyloučeno jak Design centrum ČR, tak i odborné designérské asociace a renomovaní odborníci, včetně podnikatelské veřejnosti, která z činnosti DC ČR těží. Pracovníci rovněž vyjádřili nesouhlas s názorem, že škála činností, které DC ČR vykonává, není podle náměstka Vaňka primárně orientována na průmyslový design, nýbrž je „příliš umělecky založená“, do čehož byla zahrnuta i celá široká oblast grafického designu. Na MPO ČR tedy převážil názor, že řada současných činností DC ČR je nadbytečná a že je ministerstvo nebude podporovat. Jedná se však o aktivity, které jsou součástí designu, jsou s průmyslovým designem úzce spjaty a v dlouhodobém horizontu se podílejí na prosperitě firem. Zejména jde o soutěže a nezávislé a nestranné hodnocení designu, péči o studentský design, výstavní aktivity doma i v zahraničí, aktivní členství DC ČR v mezinárodních designérských organizacích BEDA, ICSID, IFI, ICOGRADA, publikační aktivity, vzdělávací a osvětovou práci a mnoho dalších činností. Tyto aktivity s meziresortním přesahem nevykonávala a v současnosti nevykonává žádná jiná instituce, firma, společnost nebo sdružení – kdo je však má vykonávat, z úst náměstka nezaznělo. Design centrum České republiky pracuje podle dlouhodobě stanovených zásad činnosti, které jsou vyjádřeny ve Zřizovací listině a Statutu organizace. Za celou dobu existence nebyl ze strany zřizovatele zaznamenán žádný zásadní názor, který by zpochybňoval jeho činnost a efektivitu. Návrhy na případné změny byly zřizovateli ze strany DC ČR navrhovány již před lety, leč nebyl o ně zájem. Od chvíle, kdy se letos na MPO ČR objevily první zmínky o případné transformaci, přitom DC ČR vyjadřovalo svoji připravenost k možným změnám a navrhlo řadu variantních koncepcí řešení. Jednostranný pohled na stávající komplexní činnost organizace povede ve svém důsledku k tomu, že bude pohřbena dlouhodobá systematická pomoc podnikatelům, kdy kultivací designu dochází k posílení konkurenceschopnosti české průmyslové produkce na vyspělých trzích. Ze strany zřizovatele se jedná o destruktivní krok, který nesporně bude mít negativní dopad na ekonomiku českých firem a který poškodí těžce nabyté renomé naší země ve vzdělaném designérském světě. zaměstnanci Design centra České republiky, organizační složky státu
ab
ab
ab
ab
ab