Kategorie

Měsíc ekologické výchovy začíná

Od 3. září do 3. října 2007 probíhá celonárodní kampaň Měsíc ekologické výchovy. Na akci se podílejí Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Český svaz ochránců přírody , záštitu převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí, které také poskytlo finanční prostředky na její uspořádání.
Tato kampaň si klade za cíl objasnit široké veřejnosti obsah pojmu ekologická (environmentální) výchova a vysvětlit nutnost převzetí osobní odpovědnosti za současný i budoucí stav životního prostředí a společnosti. Slovo výchova máme spojeno povětšinou se školskými institucemi. Je pravda, že velkou část akcí organizují právě základní a střední školy, nejsou však jediné, kdo se do kampaně zapojily. Ruku k dílu přiložily též ekocentra, střediska ekologické výchovy, mládežnické organizace a organizace pracující s dětmi, ekologické poradny aj. Z akcí v rámci kampaně vybíráme:
  • netradiční zahájení školního roku (např. žáci ZŠ Vinoř pod vedením paní učitelky Jany Kubcové zahájili letošní školní rok ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr)
  • během celé kampaně probíhají akce více jak dvaceti základních a středních škol
  • veletrh ekologických výukových programů (4.–7. září 2007, 14.00, Vernířovice na Šumperku)
  • akce Na Václava do přírody (28. září 2007 – nabídka širokých možnosti alternativního využití volného času v přírodě)
  • konference a slavnostní zakončení pěti pilotních běhů specializačního studia pro školní koordinátory environmentální výchovy (3.října 2007, Palác Charita, Praha 2)
Podrobnější informace o Měsíci ekologické výchovy najdete na samostatných internetových stránkách.
ab
ab
ab
ab
ab