Kategorie

Máte nárok na příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě .
 

Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Právo má vlastník i nájemce

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže

  • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35), a zároveň
  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Normativní náklady

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují pro nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících. Tabulka normativních nákladů na bydlení pro nájemní byty

Počet osob v rodině

obec do 9999 obyvatel

obec s 10.000 - 49.999 obyvateli

obec s 50.000 - 99.999 obyvateli

obce nad 100.000 obyvatel

Praha

1

2460

2518

2659

2893

3339

2

3640

3721

3913

4233

4926

3

5083

5188

5440

5858

6764

4 a více

6517

6644

6948

7453

8545

Tabulka normativních nákladů na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků 

Počet osob v rodině

obec do 9999 obyvatel

obec s 10.000 - 49.999 obyvateli

obec s 50.000 - 99.999 obyvateli

obce nad 100.000 obyvatel

Praha

1

2236

2236

2236

2236

2236

2

3362

3362

3362

3362

3362

3

4730

4730

4730

4730

4730

4 a více

5978

5978

5978

5978

5978

ab
ab
ab
ab
ab