Kategorie

Manželství a půjčené peníze na bydlení

Je všeobecně dobře známo, že vznikem manželství dochází nejen k naplnění láskyplného vztahu, ale dnem uzavření sňatku přichází i majetkové propojení osob, jež doposud nakládali se svým majetkem svobodně a samostatně.
 

S uzavřením manželství jde ruku v ruce i otázka společného bydlení. Proto je dobré si uvědomit, co se uzavřením manželství mění ve vztahu k společně či odděleně půjčeným finančním prostředkům na bydlení.

Důležitý je rozsah společného jmění manželů

Obecně platí, že dům či byt může být ve vlastnictví jedné osoby, ve vlastnictví více osob – podílové spoluvlastnictví, popř. ve vlastnictví manželů. Pokud je nemovitost ve vlastnictví manželů, jedná se o tzv. společném jmění manželů (SJM). Rozsah nemovitostí, které patří do SJM je jednoznačně vymezen v Občanském zákoníku. Ten konstatuje, že se do něj zahrnuje majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství.

 
Výjimku v této oblasti hraje majetek získaný dědictvím nebo darem jedním z manželů. Velice důležitá je ale i skutečnost, že do SJM nepatří jen majetek. Do SJM patří rovněž i závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství!
 

Myslíte na společné dluhy?

Ti, kteří plánují společné soužití, popř. již v manželství žijí, by měli pamatovat při půjčování peněz na bydlení (např. formou úvěru ze stavebního spoření či hypotéky) i na nepříjemnou událost, která je může potkat - případný rozvod. V praxi mohou nastat dva případy, které mají zcela odlišné právní důsledky.

 
 Nastane-li situace, že si jeden z partnerů vezme úvěr ještě předtím, než vstoupí do manželství, jedná se o nemovitost nabytou před uzavřením sňatku. Z tohoto důvodu je v jeho výlučném vlastnictví a i jen mu tento závazek zůstává na bedrech i po případném rozvodu.
 
Odlišná situace nastává v okamžiku, pokud manželé chtějí úvěr začít splácet společně a zároveň vlastní společně i nemovitost, na kterou si peníze půjčují. V případě rozvodu je nezbytné banku o této skutečnosti uvědomit, protože nemovitost byla zastavena v její prospěch a v úvěrových smlouvách je uvedeno, že bez jejího svolení nelze dělat žádné změny – ani změny vlastnické.
 
 

V případě rozvodu hledejte společné řešení!

Všeobecně se za nejlepší řešení pro manžele, kteří se rozvádějí a mají společné závazky spojené s bydlením, považuje jejich vzájemná dohoda.
 
 
Ideální je taková dohoda, kdy jeden z partnerů si nemovitost ponechá a dál ji bude sám splácet, nebo ji společně prodají a výtěžkem uhradí zbylou výši závazku. Pokud si jeden z partnerů nemovitost hodlá ponechat i se závazkem, musí samozřejmě prokázat, že bude schopen úvěr splácet sám.
ab
ab
ab
ab
ab