Kategorie

Majitelé nájemních domů napadají rozsudky českých soudů

Soudy podle Občanského sdružení majitelů domů (OSMD) nerespektují nálezy Ústavního soudu o nájemném. Sdružení si proto na tento postup stěžuje v dopise prezidentovi, ministrovi spravedlnosti i předsedům soudů.
Obecní soudy nerespektují nálezy Ústavního soudu o náhradě škody majitelům domů s regulovaným nájemným a vydávají rozsudky, které jim předtím Ústavní soud zamítl. Řekl to předseda Občanského sdružení majitelů domů Tomislav Šimeček. Podle Šimečka se tak zvyšuje šance majitelů domů na vítězství ve sporu s Českou republikou u soudu ve Štrasburku. U Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku si stěžuje 5 000 majitelů domů na regulované nájemné.

Zákonem stanovená výše příjmů údajně nestačí na pokrytí nákladů

Soudy podle Šimečka nerespektují již 15 nálezů Ústavního soudu. Ten v nálezech konstatoval, že majitelé domů s regulovaným nájemným mají nárok na uhrazení škody státem. Podle těchto nálezů mohou dokonce obecné soudy rozhodnout o zvýšení nájemného, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodne. Podle Šimečka je nájem na pokrytí nákladů v ČR v panelovém domě 49 korun na metr čtvereční měsíčně. Regulované nájemné je však mnohem nižší. Majitelé tak údajně přicházejí kvůli regulovanému nájemnému o 8 miliard korun ročně.

Dopis prezidentovi

OSMD také oznámilo, že poslalo dopis prezidentovi, ministru spravedlnosti, předsedovi Ústavního soudu, předsedkyni Nejvyššího soudu a prezidentovi Soudcovské unie. Uvádí v něm, že obecní soudy a Nejvyšší soud nerespektují nálezy Ústavního soudu, Ústavu a Listinu základních práv a svobod. Podle OSMD panuje mezi Ústavním soudem a Nejvyšším soudem téměř válečný stav. Ústavní soud je podle sdružení stavěn do role zbytečné instituce. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje v novele zákona o soudech a soudcích odvolat soudce, který nerespektuje Ústavu. Tento záměr OSMD vítá. V ČR se podle Šimečka o nálezech Ústavního soudu vedou politické diskuse, místo aby se respektovaly, jak je to běžné v zahraničí.

Ostře sledovaná kauza

Evropský soud pro lidská práva nedávno vyzval českou vládu, aby se vyjádřila ke stížnosti majitelů domů. Vláda má lhůtu do 12. září, potom se k námitkám vlády musejí do šesti týdnů vyjádřit majitelé domů.
ab
ab
ab
ab
ab