Kategorie

Likvidujte odpadní vody chytře: pomocí bakterií a enzymů

Odpad bez nepříjemných pachů a nutnosti častého vyvážení by zpříjemnil život nemalému zástupu majitelů a obyvatelů rodinných domků a rekreačních objektů. Nyní jsou na trhu k dispizici prostředky, které problém řeší elegantně snadno, ekologicky, jednoduše a levně. Bakterie a enzymy.

Jistě, legislativa i odborníci hovoří jasně: nejoptimálnějším řešením pro majitele takových nemovitostí, jež nelze napojit na obecní kanalizaci,  jsou domácí čističky odpadních vod. Nicméně takové řešení není z různých důvodů dostupné  a ideální pro každého. Potom má majtel takového domku v podstatě jen dvě možnosti: jednou z nich je žumpa a tou druhou je septik, přičemž obě zařízení je třeba pravidelně udržovat a hlavně nechat vyvážet. Frekvenci takových zákroků lze ale účinně a jednoduše snížit právě pomocí bakterií, jež rozkládají a snížují podíl pevných částí odpadu.

Zemní filtr; foto: Soveko Plast

Aby nedocházelo při vypouštění odpadních vod k ohrožení zdrojů pitné vody, není možné vypouštět odpadní jímky do povrchových vod nebo volně na pozemek. Podle ustanovení zákona č. 20/2004 Sb. zanikají povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31.12.2001. Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (např. odváděny do veřejné kanalizace nebo vyváženy ze žumpy apod.) kanalizační společností. Pokud tedy není nemovitost napojena na obecní kanalizaci, je nezbytné respektovat zákonná nařízení a postupovat jednou z tří možných cest :

Žumpa; foto: Soveko Plast

1/ Žumpa - nepropustná a bezodtoková jímka

Žumpa musí být nepropustná a vodotěsná tak, aby z ní neunikaly žádné odpadní vody. Výhodou tohoto řešení je, že není třeba opatřit povolení k vypouštění odpadních vod. Velikou nevýhodou ale je nutnost získání stavebního povolení pro zřízení jímky a hlavně nezbytnost častého a pravidelného vyvážení do čistírny odpadních vod. Žumpa je vhodná tam, kde není dostupné napojení na místní kanalizaci a žádost o povolení k vypouštění odpadních vod by byla komplikovaná. Žumpu pořídíte v cenových relacích okolo 15 tis. korun.

2/ Septik s určitým stupněm čištění odpadních vod

Septik je vlastně několikakomorová usazovací nádrž s přepadem. V usazovacích nádržích septiku se odpadní vody do jisté míry předčistí a zůstává v nich část kalu. Takto předčištěné odpadní vody pak odtékají přepadem septiku trativodem do půdy či přímo do povrchových vod. Samotné předčištění odpadních vod v septiku není dostatečně účinné a je nutné je doplnit dodatečným biologickým čištěním.

Septik; foto: Soveko Plast

K tomu účelu slouží buď již zmiňované domácí čističky odpadních vod nebo zemní (nejčastěji pískové) filtry. Takové řešení se hodí do těch nemovitostí, které nemají v dosahu místní kanalizaci a majitel nechce investovat přímo do čističky odpadních vod. Jeden metr krychlový zemního filtru se dá pořídit za cenu kolem 5tis. korun. K instalaci takového zařízení je nutné jak stavební povolení, tak povolení k vypouštění odpadních vod. Opět je zde nutnost pravidelně (asi jednou ročně) septik nechat vyvézt.

3/ Čistička odpadních vod

Účinné a ekologické řešení je domácí čistička odpadních vod. S ní odpadá problém zápachu a vyvážení odpadních jímek. A je to řešení ohleduplné k lidem i přírodě: nekonečné vypouštění odpadních vod do volné přírody tak, jak se často praktikovalo a praktikuje na venkově, je bezohledné a také zdraví nebezpečné konání, nehledě na to, že je v rozporu se zákonem. Na druhou stranu, pro zřízení čističky potřebujete získat jak stavební povolení, tak povolení k vypouštění odpadních vod (oboje v kompetenci vodoprávního úřadu). Nezanedbatelné jsou také pořizovací náklady a náklady na provoz čističky.  Výhodou je, že je možné čističku provozovat pro několik domů. Čistička se dimenzuje právě s ohledem na počet osob, jež ji budou užívat. V takovém případě již nejsou pořizovací náklady o mnoho vyšší, než jsou prostředky nutné pro pořízení jímky či septiku dle aktuálně předepsaných parametrů. Např. čistička pro až 50 osob vyjde na cca 50tis. korun.

Čistička odpadních vod; foto: Soveko Plast

I domácí čističku odpadních vod je třeba průběžně udržovat. Ba co víc, i majitelé domů s  čističkou musí občas objednat vyvezení kalů a pevných složek  odpadu. Výhodou ale je mnohem nižší frekvence vyvážecích akcí i možnost vypouštění odpadní vody, eventuálně její užití k zalévání zahrady apod. Výhodnost provozu domácích čističek přesvědčila např. vedení jedné menší obce na Moravě, že investice do čističek odpadních vod pro každý dům ve vsi bude mnohem nižší a výhodnější než náklady na vybudování obecní kanalizace, a na obecní náklady pak byly také čističky u každého z domů instalovány k nemalé spokojenosti obyvatel. Ti totiž nemusí platit ani stočné, které bude pravděpodobně do budoucna už jen stoupat, ani vývoz septiků a jímek, nehledě na zvýšený komfort bydlení v obci bez zápachu a obav z kontaminované přírody.

Bakterie-Enzymy; foto: Bakterie-Enzymy.cz

Chcete se zbavit zápachu a nutnosti častého vyvážení jímky jednoduše a rychle? Řešením jsou bakterie do septiků

Velmi jednoduchým, levným a také ekologickým řešením pro ty domy, jež se zatím z nějakého důvodu musí obejít bez kanalizace i bez čističky, je dodávání účinných bakterií a enzymů do jímky. Takové bakterie velmi účinně rozkládají pevné složky odpadu, a co je hlavní, zabraňují vzniku nepříjemného zápachu. Mnozí majitelé domů již oceňují výhody takového postupu, který výrazně omezí nutnost častého vyvážení jímek a zbaví jejich domovy "kanálového" zápachu. Jednou ze společností, které již léta na českém trhu nabízejí právě takové bakterie a enzymy do septiků jako doplňkový sortiment zboží z oblasti vodohospodářství vedle  čerpací techniky, oborové literatury a časopisů, bazénové chemie, zahradního příslušenství apod. je firma SOVEKO PLAST, s.r.o. Ta nyní spouští samostatný internetový projekt zaměřený právě na problematiku bakterií a enzymů užitečných pro domácnosti, a to web Bakterie-Enzymy. Položili jsme proto několik otázek autorce a zároveň správci projektu bakterie-enzymy.cz, paní Markétě Lukoszové:

Co Vás vedlo k realizaci projektu bakterie-enzymy?

"Původní myšlenka obchodu na internetu v naší společnosti doznala řady změn a již před rokem jsme pociťovali potřebu začít se problematice enzymatických přípravků začít věnovat intenzivněji. Stávající projekt obchod.soveko.cz se posunul více do pozice supportního obchodního portálu pro zákazníky společnosti a bude se věnovat právě jejich přímým potřebám. Dalším důležitým faktorem v tomto rozhodnutí byl technologický vývoj obchodování na internetu, který za dobu posledních dvou let doznal řady změn, naše reakce v tomto směru byla tedy vcelku očekávaná."

Jaký je vývoj v prodejnosti enzymatických přípravků za dobu, co provozujete obchod s tímto sortimentem?

"V době, kdy jsme začínali s obchodováním na internetu, byla nabídka velmi omezená - hlavně pak pro koncové uživatele. Většina výrobců se specializovala na velkoobchodní prodej správcům vodohospodářských zařízení a opomíjela trh s koncovými uživateli. Dnes však evidujeme více než 16 výrobců enzymatických přípavků, kteří s námi aktivně spolupracují a jsou to nejen firmy z ČR, ale i Polska, Francie, Slovenska či Holandska. Tím je dané jasné konkurenční prostředí a tak si dnes zákazníci mohou vybrat z opravdu širokého spektra těchto výrobků pro různé účely. Bolestí v ČR je však stále nízká obecná povědomost o problematice aplikace bakterií a enzymů, a tak řada lidí stále preferuje v mnoha oblastech spíše chemické přípravky. Pevně věříme, že i my v rámci našich aktivit, společně s výrobci, pomůžeme tento stávající trend změnit."

Proseptik; foto: Bakterie-Enzymy.cz

Když používat bakterie, tak chytře

Postesknutí nad nevysokou obeznámeností širší veřejnosti s možností použití bakterií a enzymů v domácnosti je bohužel opravdu na místě. Pokud totiž někdo na jedné straně do odpadu poctivě přidává bakterie, na straně druhé pak používá agresivní chemické přípravky v zuřivé honbě za sterilně čistou domácností, které ale spláchne do odpadu, kde chemikálie veškeré bakteriální kultury spolehlivě zdecimují, výsledný užitek pak bude menší než malý.

Ockhamova břitva: Správná bývají ta nejprostší řešení

Naštěstí se ale začínají opět šířit a hlavně uplatňovat chytrá, jednoduchá a účinná řešení pro domácnost. Většinu  povrchů lze spolehlivě vyčistit octovým roztokem, který má navíc lehce desinfekční účinnek, případně jedlou sodou či citronem. Na praní je možno užívat chemicky nezávadné a biologicky šetrné mýdlové ořechy. Nejen, že tím šetříte rodinný rozpočet a přírodu, ale hlavně tak nepěstujete prostředí, v němž jen bují rozvoj dětských alergií. Rozhodně se snažte vyvarovat prostředků na bázi chlóru a všech agresivně desinfekčních přípravků.

Aktivátor septiku; foto: Bakterie-Enzymy.cz

Bakterie nejen do septiků

Bakterie se hodí nejen k řešení trablů s odpadem, ale třeba také k optimální údržbě zahradního jezírka či urychlení zrání kompostu.  Septik, žumpa, čistírna odpadní vod, odlučování tuku, řešení problémů s odpady a sifony, kompostováním či udržením čisté vody ve vašem zahradním jezírku. To vše jsou oblasti, v nichž Vám mohou právě bakterie a enzymy ušetřit starosti a práci.

Bakterie pro septiky a jímky

Např. přípravek Aktivátor septiku  zajistí, že pevný podíl organického odpadu v septicích je enzymy zkapalňován a v této formě dále slouží jako potrava pro bakterie obsažené v přípravku. Tyto bakterie se při dostatku potravy a optimálních podmínkách dále samy rozmnožují a produkují další enzymy, a to jak za přístupu (aerobně), tak i nepřístupu kyslíku (anaerobně). Efektivně tak snižuje obsah usazenin v septicích, žumpách, kanalizačních systémech a současně přitom omezuje tvorbu zápachu. Snižuje náklady na provoz septiků, protože není nutné je vyvážet tak často, a  je šetrný k životnímu prostředí. Vedle toho přípravek Proseptik díky obsahu enzymů štěpících tuky, škroby a bílkoviny  způsobí, že se vytvářejí příznivé podmínky pro dosažení dlouhodobé přirozené rovnováhy s převahou příznivě působících mikroorganismů, které dokáží rozkládat biologické odpady na vodu a oxid uhličitý bez vzniku nežádoucích zápachů a usazenin. Mnohé další možnosti využití bakterií ve Váš prospěch naleznete právě na zmiňovaném webu Bakterie-Enzymy. Vyzkoušejte tedy naznačená chytrá a ekologická řešení i ve Vaší domácnosti a podělte se s redakcí Světa bydlení o své zkušenosti. Zajímavé příspěvky rádi zveřejníme!

Foto a Info: Ministerstvo životního prostředí
Soveko Plast
Bakterie-Enzymy.cz
ab
ab
ab
ab
ab