Kategorie

Letošní leden stavbařům nepřál

Stavebnictví po několikaměsíčním růstu kleslo, vyplývá Z výsledků Českého statistického úřadu vyplývá, že po několikaměsíčním růstu v lednu ochabla stavební výroba.
Meziměsíčně byla v lednu celková stavební výroba očištěná od sezónních vlivů reálně o 1,8 procenta nižší. Meziročně celková stavební výroba klesla ve stálých cenách o 1,2 procenta, po vyloučení vlivu počtu pracovních dní pak o 3,4 procenta. Pokles stavební výroby ovlivnily nepříznivé klimatické podmínky ledna 2006 (průměrná teplota byla o 3,3 °C nižší proti dlouhodobému normálu), nižší objemy odpracované doby u manuálně pracujících (o 8,3 hodin méně než v lednu 2005) a vysoká srovnávací základna ledna 2005 ( +14,2% ). Vyšší růst stavebních prací v lednu byl zaznamenán u staveb inženýrského stavitelství (o 14,6 %). Naopak na stavbách pozemního stavitelství objem prací poklesl o 5,9 %. Stavební úřady vydaly i méně stavebních povolení. Bylo jich 8 652, což je o 0,7 procenta méně než v lednu 2005. Orientační hodnota staveb povolených v lednu 2006 dosáhla 18,3 miliardy Kč, v tom za nové stavby 11,3 miliardy a za změny dokončených staveb sedm miliard korun. Orientační hodnota ve srovnání s lednem 2005 poklesla o 17,9 procenta. Zdroj: www.ihned.cz
ab
ab
ab
ab
ab