Kategorie

Kvalitní spárovací hmoty jsou důležité

„Šetřit. Ano. Ale vždy na správném místě,“ říkaly už naše babičky. Stejné pořekadlo platí dodnes a také u použití spárovacích hmot. Ty by měly být vždy kvalitní, protože je mnohdy na jejich kvalitě závislá životnost nemovitosti či jejich částí.
Každá spára je odlišná, a proto záleží na spárovací hmotě, která vytváří pevnou kostru mezi jednotlivými částmi. Při volbě spárovací hmoty musíme vzít v potaz prostředí, kde se spárovaná část, (například mozaika či dlažba) nachází.

Dilatační spáry

Například u dilatačních spár, které pohlcují dilatační pohyby dvou protilehlých stavebních částí, je nezbytné zabezpečit fixaci speciálního tmelu pouze ke dvěma bočním plochám. Toho lze dosáhnout použitím tzv. vyplňovacího provazce (polyethylenová šňůra tvořená buňkami z uzavřených pórů).

Čeho se vyvarovat

Pokud by se speciální tmel dotkl i třetí plochy, je velice pravděpodobná jeho degradace formou prasklin či odtržení. Do spár v tu chvíli začne zatékat voda, která může v zimě zmrznout a napáchat tak velké škody. I pouhá plíseň, která může ve spáře vzniknout, dokáže nepříjemně působit na naše bydlení.

Vždy volte materiál přesně odpovídající danému účelu, nikoliv tzv. univerzál

Spáry se dají vyplnit speciálními lepidly, hmotami či tmely. Materiály se musí volit s ohledem na prostředí, využití povrchu, kde jsou spáry a podobně. Před jejich pořízením musíme také uvážit, zda se jedná o pouhou izolaci anebo hydroizolaci, která je na zpracování poněkud náročnější.

Kde hledat a vybírat

Na našem trhu jsou dostupné mnohé druhy a typy spárovacích hmot. Jde o výrobky firem CEMIX, HENKEL, CIMSEC, LB Ceramic System a další. Spárovací hmoty se také vyrábí v nepřeberném množství barevných provedení, aby bylo možné je vhodně sladit a esteticky zakomponovat.
ab
ab
ab
ab
ab